|   PL  .  EN   |       

O czasopiśmie » Zespół redakcyjny


Redaktor naczelny

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej).

Sekretarz

dr hab. inż. arch. Ewa Cisek, prof. uczelni (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej).

Zespół redakcyjny

Redaktor statystyczny – dr Jerzy Sławski
Redaktor – Anna Miecznikowska (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej)
Redaktor językowy – Marzena Łuczkiewicz, Bogusław Setkowicz (język angielski)
Redaktor językowy – Joanna Furgalska (język francuski)
Redaktor techniczny – Agnieszka Orłowska
Redaktor on-line – Łukasz Netczuk.

Redaktorzy tematyczni

(Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej):
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Brzezowski (konserwacja zabytków)
prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner (architektura średniowieczna)
dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof. uczelni (architektura zrównoważona)
prof. dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło (historia ogrodów)
dr hab. inż. arch. Krystyna Kirschke, prof. uczelni (architektura XIX i 1. poł. XX w.)
prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski (urbanistyka)
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka (konteksty architektury)
dr inż. arch. Magdalena Baborska-Narożny (architektura przemysłowa)
dr inż. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber (etyka architektoniczna)
dr Dorota Łuczewska (malarstwo)
dr hab. inż. arch. Przemysław Nowakowski (architektura wnętrz)
dr Wawrzyniec Zipser (planowanie przestrzenne).