|   PL  .  EN   |       

O czasopiśmie » Indeksacja w bazach danych


Index Copernicus

Od 2012 r. czasopismo jest indeksowane w międzynarodowej bazie Index Copernicus, ICI Journal Master List; ICI value:
2012 – 5.34, 
2013 – 6.31, 
2014 – 68.41,
2015 – 74.15,
2016 – 88.84, 
2017 – 94.00,
2018 – 94.58
2019 – 95.01.

Pozostałe bazy danych

Czasopismo jest również indeksowane w bazach: 

POL-index

Baz-Tech

CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Arianta.