|   PL  .  EN   |       

O czasopiśmie


Architectus

Redaktor naczelny: 

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka

Sekretarz redakcji:  

dr hab. inż. arch. Ewa Cisek, prof. uczelni

Pismo naukowe „Architectus” jest wydawane od 1997 roku przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. W kolejnych numerach pisma zamieszczano artykuły dotyczące zarówno teorii architektury współczesnej i historycznej, jak i urbanistyki, kształtowania zieleni, estetyki, konstrukcji itd. W dotychczasowych zeszytach znalazły się także opracowania związane z realizowanymi projektami architektonicznymi, urbanistycznymi oraz prezentacje poglądów filozoficznych związanych z odbiorem architektury.

W roku 2007 pismo zostało objęte patronatem przez Polską Akademię Nauk, Oddział we Wrocławiu oraz przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków Polish National Committee of the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS).

W procesie recenzji stosowana jest zasada podwójnej anonimowości (double-blind review process). Nazwiska recenzentów nie są ujawniane, natomiast lista wszystkich recenzentów współpracujących z wydawnictwem jest podana na stronie pisma.

ISSN 1429-7507
e-ISSN 2084-5227
doi: 10.37190/arc (od 2019)
doi :10.5277/arc (2013 - 2019)

Ocena MNiSW: 20 pkt.