|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line


Ogólne informacje

      Wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line. W wersji on-line na stronie czasopisma dostępne są pełne numery od 2008 r. Artykuły z lat 1997-2007 prezentowane są jedynie w formie streszczenia.

    Wersja elektroniczna on-line dostępna jest również w repozytoriach cyfrowych, m.in.: w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej oraz w internetowych, ogólnie dostępnych (open access) bazach danych, np. POL-index, ICI Journal Master List, BazTech, CEJSH.

    Po akceptacji artykułu do druku Wydawca nabywa ogół praw do druku i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Publikacje mają wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część publikacji nie może być reprodukowana żadnymi dostępnymi środkami, publikowana ani udostępniana bez zgody Wydawcy i właścicieli praw autorskich. Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie na licencji CC BY NC ND.

Przejdź do spisu artykułów i streszczeń

Issue cover