|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(23)/2008

Numer 1(23)/2008


Spis rzeczy
pobierz spis - plik PDF  

Podziękowanie Pani Redaktor dr Danucie Marii Sowińskiej…3
pełny artykuł - plik PDF   

Artykuły

Ernest Niemczyk
Podziemia i zaświaty w wizjach i dokonaniach architektury antycznej…7
pełny artykuł - plik PDF    

Edmund Małachowicz, Adam Szynkiewicz
Grody Niemczy i Wrocławia we wczesnym średniowieczu…21
pełny artykuł - plik PDF   

Hanna Kozaczewska-Golasz, Hanna Golasz-Szołomicka
Od kolumienki do maswerku w oknach kościołów śląskich z pierwszej połowy XIII w.…29
pełny artykuł - plik PDF   

Andrzej M. Wyrwa
Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą. Wstępne, sondażowe badania wykopaliskowe w 2006 r.…41
pełny artykuł - plik PDF   

Ewa Łużyniecka
Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą. Sprawozdanie z badań architektonicznych, sezon I – 2007 r.…55
pełny artykuł - plik PDF   

Ada Kwiatkowska
Archetypy kontra prototypy: kulturowe i ekologiczne wzorce architektury mieszkaniowej…67
streszczenie  
pełny artykuł - plik PDF   

Ewa Cisek
Środowiska kulturowe Norwegii i Pilegrimsleden…73
pełny artykuł - plik PDF   
 
Joanna Jabłońska
Nowatorstwo centralnej sali tarasowej filharmonii w Berlinie…81
pełny artykuł - plik PDF   

Dariusz Dziubiński
Projekt miasta typu klaster. Northern Osaka Station…93
pełny artykuł - plik PDF   

Prezentacje

Łukasz Jarosław Reszka
Centrum Dialogu – Dzielnica Wzajemnego Szacunku, Wrocław…101
pełny artykuł - plik PDF   

Nasi mistrzowie

Profesor Edmund Małachowicz laureatem Krajowej Nagrody im. Jana Zachwatowicza…105
pełny artykuł - plik PDF   

Sprawozdania

Z prac Komisji Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS…107
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF