|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1-2(25-26)/2009

Numer 1-2(25-26)/2009

 


Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Joanna M. Arszyńska, Marek R. Gogolin
Kościół w Mariance k. Pasłęka. Wyniki analizy wewnętrznego lica ścian wykonanej podczas badań i prac konserwatorskich przy zespole malowideł ściennych
…3
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Marta Małgorzata Rudnicka
Czeski „barokni gotika” jako pionierskie zjawisko protokonserwatorskie na przełomie XVII i XVIII w.…9
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF    

Marzanna Jagiełło-Kołaczyk
Karły i inne kuriosa w ogrodach europejskich…23
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Krzysztof Dackiewicz
Niezrealizowane plany rozbudowy Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu z lat 1913–1925…37
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Janusz L. Dobesz
Ratusz w Szczytnie (1936–1937)…45
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Justyna Kobylarczyk
Potrzeby rewitalizacyjne Jarosławia…53
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Joanna Krajewska
Hutongi Pekinu – na granicy epok…59
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Agnieszka Tomaszewicz
Przekształcenia urbanistyczne Pekinu…67
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
   
Ewa Cisek
Rzeźba w norweskiej architekturze – dzieło architektoniczne
…79
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
   
Łukasz Damurski
Niezaspokojone potrzeby mieszkańców Wrocławia…89
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
   
Jerzy Olek
Sztuka z nauki czy nauka ze sztuki?…93
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Prezentacje

Czy efekt motyla jest obecny w architekturze? Czy punktowa architektoniczna interwencja może stać się impulsem aktywowania martwej tkanki miasta?…103
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Nasi mistrzowie

Profesor Maria Brykowska laureatką Krajowej Nagrody im. Jana Zachwatowicza…107
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Sprawozdania

Działania Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS…111
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF