|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(27)/2010

Numer 1(27)/2010

 


Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Małgorzata Doroz-Turek
Architektura klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Górce
…3
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Hanna Golasz-Szołomicka
Podłużne okna maswerkowe w kościołach śląskich z 2. połowy XIII w.…15
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF    

Elżbieta Makal
Architektura cerkiewna na Dolnym Śląsku – geneza i wpływ na sylwetkę regionu…23
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Agnieszka Gryglewska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej w dawnej siedzibie Szkoły Rzemiosł Budowlanych i Wyższej Szkoły Budowy Maszyn…31
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Bożena Grzegorczyk
Budynek Fundacji Gotthelfa w kontekście tradycji architektonicznej…39
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Maria Musialska
Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Częstochowie…47
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Marcin Brzezicki
Powielenie zjawisk optycznych w podwójnych fasadach…59
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Paweł Amałowicz
Nowoczesny obiekt biblioteczny w staromiejskiej zabudowie. Projekt Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska…65
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
     
Prezentacje

Ogólnopolski konkurs studencki na opracowanie koncepcji hali sportowej, organizowany przez firmę ACTIV SPORT z Poznania…73
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
   
Sprawozdania

Szlak Cysterski w Polsce – europejska droga kulturowa objęta patronatem PKN ICOMOS…77
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
     
Recenzja

Christofer Herrmann
Średniowieczna architektura na ziemiach pruskich. Badania z zakresu historii sztuki w kontekście geograficznym i krajobrazowym…83
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF