|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 2(28)/2010

Numer 2(28)/2010Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Dziedzictwo

Andrzej Białkiewicz
Rola i oddziaływanie architektury paulińskiej na nie-architektów
…7
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Monika Bogdanowska
Krajobraz narysowany czyli trwały zapis historycznego krajobrazu kulturowego na nietrwałym nośniku – szkicowniki Janusza Bogdanowskiego…11
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF    

Małgorzata Doroz-Turek
Architektura monastyczna w kulturze – zespół klasztorny jako specyficzny typ architektury sakralnej na przykładzie klasztorów zakonu kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku…19
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Renata Gubańska
Wieże elementem kompozycji przestrzennej Jutrosina (woj. wielkopolskie)…29
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Oleksandra Kulynska
Wystrój rzeźbiarski fasad lwowskich kamienic doby renesansu (na przykładzie kamienicy Szolc-Wolfowiczów – Rynek 23 we Lwowie)…37
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Svitlana Linda
Historyzm w architekturze Lwowa…45
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Olga Mykhaylyshyn
Ochrona dziedzictwa architektonicznego Wołynia w latach 1920–1930 jako środek tożsamości kulturowej i narodowej…53
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Agata Rusnak-Kozłowska
Kościół NMP w Lubece jako architektoniczny wyraz kultury hanzeatyckiej…59
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Jacek Suchodolski
Inspiracje regionalną formą architektury w krajobrazie sudeckim…67
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Współczesność

Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
Kultura wiejskich przestrzeni publicznych – przykład gminy Krotoszyce
…77
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Krzysztof Bizio
Popkultura jako inspiracja w architekturze współczesnej. Wybrane zagadnienia…83
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Elżbieta Czekiel-Świtalska
Tożsamość miejsca a kultura zagospodarowania…89
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Dorota Janisio-Pawłowska
Miejsce i czas – nowe formy architektury sakralnej (przykłady wybranych obiektów z terenu Pomorza Zachodniego jako wyznacznik tworzących się nowych norm kulturowych)…95
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Justyna Kleszcz
Projektowanie nie tylko dla człowieka. Zwierzę w architekturze jako wyznacznik poziomu edukacji humanitarnej…101
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Elżbieta Komarzyńska-Świeściak
Przekraczanie granic. Nowe konteksty architektury w dobie procesu zagęszczania się miast…105
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Ewa Łapa
Architektura współczesna w otoczeniu zabytków – kultura w przekształceniach przestrzeni…111
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Robert Masztalski, Paweł Pach
Przekształcenia przestrzeni urbanistyczno-architektonicznej rynku leszczyńskiego na przełomie XX i XXI wieku…119
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Robert Mazur
Architektura ekologiczna i energooszczędna nowym kierunkiem kultury architektonicznej…127
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Teresa Mromlińska, Anita Luniak
Przebudowa i rozwój Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi…133
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Adam Nadolny
Architektoniczne lekarstwo na miłość. Miasto i architektura w polskim filmie lat 60. XX wieku…139
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Marek Ostrowski
Po co fotografować architekturę?…145
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Katarzyna Pałubska
Zrównoważona polityka przestrzenna wobec obszarów o wyjątkowych wartościach kulturowych…149
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Wojciech Pawłowski
Rola architekta w kreowaniu "kultury w architekturze" a nowe formy przestrzenne w krajobrazie kulturowym terenów podmiejskich oraz wiejskich jednostek osadniczych terenu Pomorza Zachodniego…153
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Elżbieta Przesmycka
Architektura zespołów przemysłowych Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) w Polsce południowo-wschodniej…159
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Elżbieta Przesmycka, Małgorzata Sosnowska
Osiedla mieszkaniowe a kultura architektury…171
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Małgorzata Rogińska-Niesłuchowska
Architektura współczesnego muzeum jako sztuka przekazu kulturowych wartości materialnych i duchowych…179
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Marta Rusnak
Rewitalizacja bez rewolucji. Wstępna adaptacja obiektów poprzemysłowych dla działań artystycznych…183
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Jan Słyk
Antytektonika – architektura społeczeństwa informacyjnego…191
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Małgorzata Solska
Holizm jako wyznacznik kultury w architekturze…197
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Tomasz Stępień
Spatial turn. Przestrzenie międzykulturowe i transdyscyplinarne w architekturze…203
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Karolina Tulkowska
Indywidualizm i architektura tła. Dylematy edukacji w dobie przełomu…209
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Barbara Widera
Na granicy zmysłów. Architektura multisensualna…215
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Jacek Wiszniowski
Zrównoważone kształtowanie przestrzeni…219
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Małgorzata Włodarczyk
Kultura czy takt w architekturze…223
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Grzegorz Wojtkun
O kulturze projektowania architektonicznego. Podstawy ideowe współczesnej architektury…229
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Małgorzata Wołodźko
Architektura ogrodów w kulturze współczesnej Japonii…233
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Maria J. Żychowska
Architektura "wysoka"…239
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Budownictwo i technika

Oksana Kinash
Osobliwości wentylacji sali widowiskowej opery we Lwowie…243
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Roman Kinash, Tadeusz Kamisiński, Adam Pilch, Jarosław Rubacha
Aspekty akustyczne użytkowania sali widowiskowej opery we Lwowie…249
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Maciej Kowaluk
Budowlana jakość architektury…255
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Hubert Mełges, Małgorzata Mełges
Zasada etapowania procesów budowlanych przy pracach remontowych wież kościelnych i wymianie więźby dachowej w neogotyckim kościele św. Marcina w Krzeszowicach…259
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Małgorzata Mełges, Hubert Mełges
Metoda badawcza w rozpoznawaniu przyczyn i stopnia zniszczenia konstrukcji dachowej w zabytkowym neogotyckim XIX-wiecznym kościele św. Marcina w Krzeszowicach autorstwa Karola Fryderyka Schinkla
…265
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Edukacja

Anetta Kępczyńska-Walczak, Bartosz M. Walczak
Współczesny warsztat architekta – wyzwanie dla procesu dydaktycznego…271
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Halina Łapińska
Kultura a edukacja – jak uczyć o architekturze nie-architektów – sprawozdanie z warsztatów inwentaryzacyjnych wsi rejonu Puszczy Białowieskiej…277
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Ewa Łukaszewicz-Jędrzejewska
Architektura w malarstwie – w poszukiwaniu trzeciego wymiaru…283
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Barbara Misztal
Kopuły w architekturze…289
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF