|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(29)/2011

Numer 1(29)/2011

 


Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Ewa Łużyniecka
Badania architektoniczne kościoła parafialnego w Dobrzykach
…3
pełny artykuł - plik PDF   

Dalia Klajumienė, Ewa Święcka
Malowidło ścienne w kościele franciszkanów p. w. św. Jana Chrzciciela w Holszanach: historia i prace konserwatorskie…11
pełny artykuł - plik PDF    

Zygmunt Świechowski
„Drabina cnoty” katedry w Bath…19
pełny artykuł - plik PDF   

Stanisław Kowalski, Czesław Lasota, Andrzej Legendziewicz
Gotycki ratusz w Zielonej Górze i jego przebudowy w XVI–XVII w.…23
pełny artykuł - plik PDF   

Ewa Cisek
Achetypowy i wspólnotowy charakter zabudowy mieszkaniowej gniazdowej…35
pełny artykuł - plik PDF   

Magdalena Baborska-Narożny
Eksponowane czy ukryte? Hierarchia formy i funkcji w najnowszych realizacjach architektury przemysłowej Dolnego Śląska…47
pełny artykuł - plik PDF   

Marek Konopka
O jakości krajobrazu kolei prudnicko-gogolińskiej…55
pełny artykuł - plik PDF   

Monika Wolting
Hellerau – droga ku przyszłości czy model urbanistyczny początku XX wieku?…61
pełny artykuł - plik PDF   
 
Lucjan Kamionka
Problem określenia standardów w projektowaniu architektury zrównoważonej…69
pełny artykuł - plik PDF   

Prezentacje

„Rozwój zrównoważony środowiska mieszkaniowego” – Warsztaty architektoniczne Szkoły Naukowej Habitat’ 2010…77
pełny artykuł - plik PDF   

Nasi mistrzowie

Profesor Andrzej Tomaszewski – koniec podróży…83
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF