|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(31)/2012

Numer 1(31)/2012

doi:10.5277/ARCHITECTUS


Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Krzysztof Hejmej
Sacrum pod nieboskłonem
…3
doi:10.5277/arc120101
przejdź do streszczenia
 
pełny artykuł - plik PDF   

Małgorzata Milecka
Wielkoprzestrzenne układy wodne cystersów…13
doi:10.5277/arc120102
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF    

Hanna Golasz-Szołomicka
Maswerkowe okna z XIV w. na Śląsku…21
doi:10.5277/arc120103
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Bożena Grzegorczyk
Działalność wrocławskich spółek budowlanych w II połowie XIX wieku…35
doi:10.5277/arc120104
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Agnieszka Tomaszewicz
Przekształcenia urbanistyczne uzdrowiska w Lądku Zdroju do roku 1945…43
doi:10.5277/arc120105
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Monika Ewa Adamska
Założenia urbanistyczne cmentarza komunalnego w Opolu Półwsi w projektach Gustava Allingera…53
doi:10.5277/arc120106
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Justyna Kleszcz
Szlak kościółków drewnianych w powiecie oleskim – szkic…63
doi:10.5277/arc120107
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Tomasz Kruszewski
Motywy symboliczne współczesnej architektury bibliotek – najczęstsze tendencje…75
doi:10.5277/arc120108
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Michał Dębek
Czy o ocenie i emocjach związanych z budynkiem decyduje jego wygląd zewnętrzny? Postawy wobec zróżnicowanych formalnie obiektów architektonicznych…83
doi:10.5277/arc120109
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Michał Pelczarski, Zdzisław Pelczarski
Przedsięwzięcie EURO 2012 – próba oceny osiągniętych efektów architektoniczno
-konstrukcyjnych
…95
doi:10.5277/arc120110
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Joanna Krajewska
Dialektyka lokalności i globalności architektury współczesnej…109
doi:10.5277/arc120111
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wojciech Januszewski
Między Europą a Wschodem – szkic o krajobrazie architektonicznym Bukaresztu…117
doi:10.5277/arc120112
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Barbara Misztal
Parametry dynamiczne drgań swobodnych różnych gatunków drewna…125
doi:10.5277/arc120113
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Prezentacje

Izabela Cichońska, Jacek Kotz, Roman Czajka
Intryga Nieskończoności na Granicy Dwóch Światów w oparciu o "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza, czyli metafora prozy Brunona Schulza w ujęciu Izabeli Cichońskiej…129
doi:10.5277/arc120114
pełny artykuł - plik PDF   

Adam Stafiniak
Zespoły budynków monasteru wraz z Cerkwią św. Archanioła Michała w Jaroszówce…133
doi:10.5277/arc120115
pełny artykuł - plik PDF   

Karolina Jaklewicz
Re: WUWA…139
doi:10.5277/arc120116
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF