|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(45)/2016

Numer 1(45)/2016

doi:10.5277/ARCHITECTUS


Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Zygmunt Świechowski
Odbudowa katedry Bagrata w Kutaisi (Gruzja) jako przyczynek do problematyki rekonstrukcji
…3
doi:10.5277/arc160101
przejdź do streszczenia
 
pełny artykuł - plik PDF   

Elżbieta Grodzka
Zespół pobernardyński we Wrocławiu – historia przekształceń i powojenna odbudowa. Projekt skrzydła wschodniego z 1962 r. jako prekursorskie rozwiązanie konserwatorskie…7
doi:10.5277/arc160102
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF    

Monika Dąbkowska
Palimpsest w przekształceniach opactwa cysterskiego w Rudach po II wojnie światowej…19
doi:10.5277/arc160103
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Małgorzata Milecka
Ochrona autentyku czy palimpsest – dylematy w procesie rewaloryzacji zespołu ogrodowego w Białaczowie…31
doi:10.5277/arc160104
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Grażyna Michalska
Domek Loretański w Gołębiu. Dziedzictwo utracone…49
doi:10.5277/arc160105
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Krystyna Kirschke, Joanna Olesińska
Powojenna odbudowa domu handlowego J. Mamloka we Wrocławiu – próba odczytania palimpsestu…59
doi:10.5277/arc160106
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Marcin Górski, Grzegorz Rytel
Fort Bema i mauzoleum poległych w bitwie pod Ostrołęką. Pamięć miejsca – miejsce pamięci…73
doi:10.5277/arc160107
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Maciej Warchoł
Pomiędzy autentyzmem a imitacją. Problem rekonstrukcji historycznych konstrukcji ciesielskich…83
doi:10.5277/arc160108
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Rafał Zapłata
Autentyzm zabytkowej architektury i palimpsest w przestrzeni historycznej – nowe media a prezentacja dziedzictwa kulturowego…97
doi:10.5277/arc160109
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Nasi Mistrzowie

Ewa Łużyniecka
Wspomnienie o Profesorze Zygmuncie Świechowskim…115
doi:10.5277/arc160110
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF