|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 2(46)/2016

Numer 2(46)/2016

doi:10.5277/ARCHITECTUS


Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Dwadzieścia lat minęło… …3
doi:10.5277/arc160201
pełny artykuł - plik PDF   

Artykuły

Ewa Łużyniecka, Paweł Konczewski
Cellarium z XIII w. w klauzurze dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy
…9
doi:10.5277/arc160202
przejdź do streszczenia
 
pełny artykuł - plik PDF   

Janusz Nowiński
Lapides vivi, Deus est lux, ecclesia est paradisus – kościół cysterski w średniowieczu nośnikiem znaczeń symbolicznych…25
doi:10.5277/arc160203
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF    

Bogna Ludwig
Miasta i miasteczka o nowożytnych formach na Dolnym Śląsku…41
doi:10.5277/arc160204
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Katarzyna Foljanty
Przekształcanie zabytkowych dworców i terenów kolejowych w struktury wielofunkcyjne…65
doi:10.5277/arc160205
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Joanna Majczyk
Projekty profesora Andrzeja Frydeckiego dla wrocławskich szkół wyższych…79
doi:10.5277/arc160206
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Halyna Petryshyn, Tetyana Kazantseva 
Szkice architektoniczne jako metoda badania stylu i kompozycji zabudowy willowej we Lwowie…95
doi:10.5277/arc160207
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Lubow Smirnowa
Wstępna próba wykorzystania programu 123D Catch do inwentaryzacji wybranych elementów architektury opactwa cysterskiego w Rudach…103
doi:10.5277/arc160208
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Jacek Wiszniowski
Czynniki kształtujące przestrzenie publiczne…113
doi:10.5277/arc160209
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Justyna Kleszcz
Edukacja przez naturę. Ekologiczne place zabaw dla dzieci – geneza …125
doi:10.5277/arc160210
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Prezentacje

Bartosz Adamiczka
Patrząc na rzekę – wrocławski waterfront…141
doi:10.5277/arc160211
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   


Sprawozdania

Janusz Rębielak
Krótka informacja o działalności Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału PAN we Wrocławiu…153
doi:10.5277/arc160212
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF