|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 3(47)/2016

Numer 3(47)/2016

doi:10.5277/ARCHITECTUS


Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Tadeusz Zipser
Przewidywanie stanów, modelowanie procesów i budowanie decyzji
…3
doi:10.5277/arc160301
przejdź do streszczenia
 
pełny artykuł - plik PDF   

Magdalena Mlek-Galewska
Wpływ sieci powiązań funkcjonalnych na kształtowanie struktury policentrycznej Polski – badanie symulacyjne
…15
doi:10.5277/arc160302
przejdź do streszczenia
 
pełny artykuł - plik PDF   

Tomasz Ossowicz
Prognozowanie opuszczania miejsc dotychczas zajmowanych przez mieszkańców i przedsiębiorstwa…33
doi:10.5277/arc160303
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF    

Wawrzyniec Zipser
Prognozowanie działań rewitalizacyjnych w miastach…43
doi:10.5277/arc160304
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Michał Krygier
Potencjał modelu ORION w badaniach nad lokalizacją komercyjnych przedsiębiorstw – przykład badań symulacyjnych…57
doi:10.5277/arc160305
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Maria Kamińska-Zabierowska, Maciej Kamiński
Porównywanie modeli kontaktów metodą porządkowania stochastycznego…73
doi:10.5277/arc1601306
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Marzena H. Heliak 
Analizy systemów transportowych z zastosowaniem modelu pośrednich możliwości i predykcyjnych metod badawczych w procesie dydaktycznym – wybrane problemy…85
doi:10.5277/arc160307
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF