|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(49)/2017

Numer 1(49)/2017

doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Od redakcji
Magdalena Baborska-Narożny, Fionn Stevenson
Badania terenowe budynków użytkowanych a ocena funkcjonowania budynków – praktyka w Polsce i Wielkiej Brytanii
…3
doi:10.5277/arc170101
przejdź do streszczenia
 
pełny artykuł - plik PDF   

Marcin Mateusz Kołakowski
O tym, jak mierzyć architektoniczne szczęście. Korzyści ze stosowania metod zespolonych. Studium przypadku mieszkańców historycznych budynków…15
doi:10.5277/arc170102
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Mat Colmer
Luka efektywności: praktyka brytyjska a polski potencjał korzystania z oceny funkcjonowania budynku…33
doi:10.5277/arc170103
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Magdalena Baborska-Narożny
Building performance evaluation – understanding the benefits and risks for the stakeholders involved. Lessons for Poland based on the UK experience…47
doi:10.5277/arc170104
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Joanna Tymkiewicz, Beata Kucharczyk-Brus
Śląska Szkoła Badań Jakościowych – 20 lat doświadczeń i wniosków z prowadzenia badań jakościowych w budynkach o różnych funkcjach użytkowych…63
doi:10.5277/arc170105
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Anna Ostańska
Wieloaspektowe badania osiedli mieszkaniowych pod kątem wytycznych rewitalizacyjnych – studium przypadku…81
doi:10.5277/arc170106
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Angelika Lasiewicz-Sych
Uwagi na temat kombinacji metod logicznych i jakościowych w diagnozie środowiska architektonicznego…97
doi:10.37190/arc170107
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Natalia Fidorów-Kaprawy, Maria Kostka, Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa,Krzysztof Piechurski
Koncepcja energetyczna budynku jako element budownictwa zrównoważonego…115
doi:10.5277/arc170108
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Katarzyna Nowak, Katarzyna Nowak-Dzieszko
Badania in situ jakości cieplnej obudowy budynków – czy mogą być pomocne dla dewelopera…131
doi:10.5277/arc170109
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF