|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 2(50)/2017

Numer 2(50)/2017

doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Patrycja Grzyś
Wizerunek miasta a jego tożsamość – współczesne zależności
…3
doi:10.5277/arc170201
przejdź do streszczenia
 
pełny artykuł - plik PDF   

Katarzyna Kajdanek
Tożsamość na sprzedaż? Wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny Wrocławia oraz jego komercjalizacja…15
doi:10.5277/arc170202
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF    

Łukasz Damurski
Zmiany w przestrzeni wrocławskich osiedli w latach 1997–2017 jako podstawa kształtowania wizerunku miejsca…29
doi:10.5277/arc170203
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Michał Dębek
Architektoniczne i mentalne podstawy wizerunku głównej ulicy handlowej. Przypadek ulicy Świdnickiej we Wrocławiu…41
doi:10.5277/arc170204
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Beata Juchniewicz
Miastoobraz. Mobilny wizerunek Wrocławia…63
doi:10.5277/arc170205
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Artur Kwaśniewski
Krajobraz przedurbanizacyjny w przestrzeni współczesnego miasta. Uwagi o metodyce badawczej i praktyce planistycznej na przykładzie Wrocławia…73
doi:10.5277/arc170206
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Klara Czyńska, Paweł Rubinowicz
Analiza wpływu wieżowca Sky Tower na krajobraz Wrocławia z zastosowaniem metody VIS…87
doi:10.5277/arc170207
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Łukasz Mazur
Stan zdrowia psychicznego mieszkańców w środowisku miejskim. Konceptualizacja problemów badawczych i poszukiwanie rozwiązań architektonicznych…99
doi:10.5277/arc170208
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF