|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 4(52)/2017

Numer 4(52)/2017

doi:10.5277/ARCHITECTUS


Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Ada Kwiatkowska
Paradygmaty strategii gier w projektowaniu architektonicznym
…3
doi:10.5277/arc170401
przejdź do streszczenia
 
pełny artykuł - plik PDF   

Bartosz Adamiczka
Kropla: zjawisko percepcji form swobodnych – poszukiwanie cech charakterystycznych zjawiska percepcji…15
doi:10.5277/arc170402
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF    

Weronika Lechowska
Wytrząśnij z siebie dreszcze: komfort termiczny w strefach buforowych…33
doi:10.5277/arc170403
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Maciej Nisztuk
Kinetyczna morfogeneza: generatywny system rozwoju strukturalnego w oparciu o interaktywne przechwytywanie ruchu…49
doi:10.5277/arc170404
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Leszek Orzechowski
Czerwone Pogranicze: energia ucieleśniona marsjańskiej architektury…65
doi:10.5277/arc170405
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Piotr Węgrzynowicz
Wyścig desperatów. Optymalizacja drogi do przystanku autobusowego na przykładzie wybranego terenu peryferyjnego w Krakowie…79
doi:10.5277/arc170406
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Prezentacje
Tomasz Broma
Gra przestrzenna w kształtowaniu struktury mieszkaniowej…89
doi:10.5277/arc170407
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Michał Bala
Wirtualne społeczeństwo a miejsca pracy: Blok 477, Sieć Wiedzy: Inkubator, NY…99
doi:10.5277/arc170408
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Elżbieta Komendacka, Paweł Kirschke
Bank Medycznych Konopi na wyspie Tamka we Wrocławiu…107
doi:10.5277/arc170409
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF