|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(53)/2018

Numer 1(53)/2018

doi:10.5277/ARCHITECTUS

Spis rzeczy
pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Jacek Kościuk, Judyta Cichocka
Zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych w badaniach nad wczesnośredniowieczną urbanistyką na przykładzie Placu Targowego w Abû Mînâ (Egipt)
…3
doi:10.5277/arc180101
przejdź do streszczenia
 
pełny artykuł - plik PDF   

Jarosław Jarzewicz
Maswerk chóru katedry – awangardowa forma w architekturze XIII-wiecznego Wrocławia…21
doi:10.5277/arc180102
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF    

Andrzej Legendziewicz, Karol Błaszczyk
Badania architektury kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie…39
doi:10.5277/arc180103
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Bogna Ludwig
Illusionistic relief as a design technique in the modern facades. Time of Renaissance…61
doi:10.5277/arc180104
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Marta Rusnak, Wojciech Fikus, Joanna Szewczyk
Jak obserwatorzy postrzegają głębię we wnętrzu gotyckiej katedry wraz ze zmianą jej proporcji? Sondaż okulograficzny…77
doi:10.5277/arc180105
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Anna Myślińska
Grzebowiska dla zwierząt w Polsce…89
doi:10.5277/arc180106
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Łukasz Simiczyjew
Pragmatyczne spojrzenie na Strzechę Akademicką jako archetypowe karkonoskie schronisko wysokogórskie…99
doi:10.5277/arc180107
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Nasi mistrzowie

Barbara Widera, Jacek Kościuk, Rafał Czerner
Docent Jadwiga Sławińska – Honorowa Profesor Politechniki Wrocławskiej…111
doi:10.5277/arc180108
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF