|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 3(55)/2018

Numer 3(55)/2018

doi:10.5277/arc

Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Ewa Łużyniecka
Kościół opacki w Henrykowie na podstawie ratowniczych badań architektonicznych z lat 2008–2009…3
doi:10.5277/arc180301
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Piotr Samól, Monika Kasprzak
Relikty piwnicy z XVI w. przy kościele Wniebowzięcia NMP w Gdańsku…15
doi:10.5277/arc180302
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Bogna Ludwig
Relief perspektywiczny jako technika projektowa elewacji nowożytnych. Czas baroku…27
doi:10.5277/arc180303
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski
Najwcześniejsze polskie ogrody krajobrazowe w świetle materiałów źródłowych (opisów, traktatów i poematów)…41
doi:10.5277/arc180304
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Maria Brykowska
Album rysunków z historii architektury studenta Politechniki Lwowskiej Ottona Fedaka i jego późniejsza twórczość zawodowa…53
doi:10.5277/arc180305
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Tomasz Omieciński
Wybrane założenia estetyczne minimalizmu architektonicznego…67
doi:10.5277/arc180306
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Agata Szmitkowska
Architektura pracowniczych ośrodków wczasowych w Polsce. Zarys problematyki…83
doi:10.5277/arc180307
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Andrzej Chądzyński, Marek Piróg
Budynki z konstrukcją przysłupową. Termomodernizacja ścian zewnętrznych i dachu…101
doi:10.5277/arc180308
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Sylwia Szefler
Rozpoznanie i waloryzacja wartości przyrodniczych obszarów wiejskich na przykładzie gminy Mełgiew jako element procesu planowania rozwoju zrównoważonego…111
doi:10.5277/arc180309
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF