|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(57)/2019

Numer 1(57)/2019

doi:10.5277/arc

Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Artur Kwaśniewski
Po co badać – jak badać. Uwagi o metodyce współczesnych badań historyczno-architektonicznych i o ich stosowaniu przy adaptacji obiektów zabytkowych…3
doi:10.5277/arc190101
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Maria Legut-Pintal, Paweł Rajski
Podobne czy niepodobne – uwagi na marginesie analizy formalnej obiektów obronnych na podstawie numerycznych modeli terenu. Przykład grodów i zamków z umocnieniami drewniano-ziemnymi na Śląsku, Polska…21
doi:10.5277/arc190102
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Anna Chodkowska, Małgorzata Chorowska
Wirtualna rekonstrukcja średniowiecznego zamku w Prudniku…39
doi:10.5277/arc190103
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Paweł Cembrzyński
Przyczynek do studiów nad funkcją zamków w średniowiecznych miastach górniczych Europy Środkowej…53
doi:10.5277/arc190104
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Przemysław Nocuń
Zamek w Chudowie do końca XVI w. – rozwój i przekształcenia prywatnej siedziby górnośląskiej w świetle dotychczasowych badań…67
doi:10.5277/arc190105
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Marek Świdrak
Niezrealizowany projekt przebudowy zamku Gryf autorstwa Valentina von Saebisch…79
doi:10.5277/arc190106
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wioletta Nowaczyk
Od wsi do miasta. Sobótka jako przykład rozplanowania średniowiecznego założenia targowego na Śląsku…95
doi:10.5277/arc190107
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Tomasz A. Kastek
Początki obwarowań miejskich na Dolnym Śląsku w świetle najnowszych badań…113
doi:10.5277/arc190108
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Grzegorz Biczak, Mateusz Rabiega, Paweł Rębisz
Kościół NMP w Nowym Kościele na tle architektury sakralnej 1. połowy XIII w.…129
doi:10.5277/arc190109
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF