|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 3(59)/2019

Numer 3(59)/2019

doi:10.37190/arc
(doi:10.5277/arc)

Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Bethania Barbosa B. de Souza
Ewolucja książki artystycznej w grafice i transdyscyplinarność jako jej esencja…3
doi:10.37190/arc190301
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Svitlana Smolenska
Architektura i sztuka w latach 1920–1930 na Ukrainie a modernizm europejski: sposoby przenikania…11
doi:10.37190/arc190302
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Juan Carlos Ramos Guadix
Powtórzenie. Podróż do granic matrycy…19
doi:10.37190/arc190303
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Dorota Maria Kurażyńska, Juan J. Cabrera-Contreras
Obraz: Od bycia  bogiem [boginią] do stania się flatus vocis – „Rodzina obrazów” Mitchella (część 1)…23
doi:10.37190/arc190304
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz
Znaczenie rysunku. Rysunek jako środek poszukiwania formy…33
doi:10.37190/arc190305
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Leszek Maluga
Mural jako forma plastyczna w przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej Meksyku…41
doi:10.37190/arc190306
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Ewa Cisek
Współczesna rzeźba skandynawska jako element wprowadzający narrację miejsca i akcentujący granice przestrzeni architektonicznej…57
doi:10.37190/arc190307
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Alina Lipowicz-Budzyńska
Szkło artystyczne jako przegroda zewnętrzna – jej wpływ na właściwości wizualne i użytkowe…69
doi:10.37190/arc190308
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Francisco Antonio García Pérez
Budynki, archetypy i kosmogonia na obrzeżu współczesnego miasta…83
doi:10.37190/arc190309
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Beata Juchniewicz
Korespondaż – pocztówki z Wrocławia. Czytanie miasta…91
doi:10.37190/arc190310
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Karolina Jaklewicz
Geometria na granicy narracji…105
doi:10.37190/arc190311
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Piotr Wesołowski
Geumgang Nature Art Biennale 2017–2018 – studium przypadku…113
doi:10.37190/arc190312
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Jerzy Olek
Wyjmowanie z kontekstu…127
doi:10.37190/arc190313
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
 
Sprawozdania

Redakcja
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Edmundowi Małachowiczowi – członkowi honorowemu ICOMOS…143
doi:10.37190/arc190314
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF