|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(61)/2020

Numer 1(61)/2020

doi:10.37190/arc
(doi:10.5277/arc)

Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Alison Wain
Big Stuff – ochrona dużych obiektów przemysłowych, części naszego dziedzictwa materialnego
2020, Nr 1(61), s. 3-7
doi:10.37190/arc200101
pełny artykuł - plik PDF   

Marie Grima
Latarnia morska Tod Head. Konserwacja i restauracja obiektu techniki przez lata poddawanego modernizacji
2020, Nr 1(61), s. 9-16
doi:10.37190/arc200102
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Graça Filipe
Zabezpieczenie fabryki prochu w Vale de Milhaços oraz konserwacja generatora pary i silnika parowego
2020, Nr 1(61), s. 17-24
doi:10.37190/arc200103
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Ellie Swinbank
Gromadzenie i eksponowanie obiektów związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu z Morza Północnego w National Museums Scotland
2020, Nr 1(61), s. 25-30
doi:10.37190/arc200104
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Neil Meyers
Rola organizacji wolontariuszy w ochronie ruchomego dziedzictwa przemysłowego w Australii
2020, Nr 1(61), s. 31-36
doi:10.37190/arc200105
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Pieter Neirinckx, Marc Pinte
Rozwój Gandawy i wynikające z niego nowe możliwości dla dziedzictwa przemysłowego i muzealnictwa
2020, Nr 1(61), s. 37-44
doi:10.37190/arc200106
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Mateusz Grabowski, Bartosz M. Walczak
Stare elektrownie jako dziedzictwo przemysłowe i wyzwanie adaptacyjne
2020, Nr 1(61), s. 45-56
doi:10.37190/arc200107
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Aleksandra Kozaczek, Gabriela Wojciechowska, Maria Czarnecka, Agnieszka Nowicka
Rekonstrukcja i możliwości adaptacji dworców kolejowych na przykładzie wybranych obiektów z terenu Dolnego Śląska – wyniki analiz przeprowadzonych podczas warsztatów studenckich
2020, Nr 1(61), s. 57-68
doi:10.37190/arc200108
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Piotr Gerber
Uwagi na temat ochrony historycznych obiektów przemysłowych. Śląskie doświadczenia
2020, Nr 1(61), s. 69-80
doi:10.37190/arc200109
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Agnieszka Gryglewska
Między „koszarami czynszowymi” a blokami mieszkalnymi. Architektura domów urzędniczych spółdzielni mieszkaniowych we Wrocławiu na początku XX w.
2020, Nr 1(61), s. 81-98
doi:10.37190/arc200110
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Jakub Lewicki
Konserwacja zabytków na Mazowszu wobec nowych wyzwań i zmian teorii konserwatorskiej…99
2020, Nr 1(61), s. 99-114
doi:10.37190/arc200111
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF