|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 2(62)/2020

Numer 2(62)/2020

doi:10.37190/arc
(doi:10.5277/arc)

Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Od Redakcji…3
doi:10.37190/arc200201
pełny artykuł - plik PDF   

Albert Meyers
El Fuerte de Samaipata w szerszym kontekście. Wprowadzenie…5
doi:10.37190/arc200202
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Mariusz Ziółkowski
El Fuerte de Samaipata w świetle aktualnego stanu badań…11
doi:10.37190/arc200203
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Jacek Kościuk, Mariusz Ziółkowski, Bartłomiej Ćmielewski, Delfor Ulloa Vidaurre,
Projekt Samaipata – cel badań, metodologia i metody dokumentacji…19
doi:10.37190/arc200204
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Jacek Kościuk, Bartłomiej Ćmielewski, Małgorzata Telesińska, Anna Kubicka
Naziemne laserowe skanowanie 3D El Fuerte de Samaipata…27
doi:10.37190/arc200205
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Bartłomiej Ćmielewski, Izabela Wilczyńska, Ciechosław Patrzałek, Jacek Kościuk
Cyfrowa fotogrametria bliskiego zasięgu El Fuerte de Samaipata…35
doi:10.37190/arc200206
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Jacek Kościuk, Małgorzata Telesińska, Maciej Nisztuk, Marta Pakowska
Dokumentacja najważniejszych petroglifów za pomocą skanowania światłem strukturalnym oraz analiza najbardziej zniszczonych petroglifów metodami vPTM i vRTI…43
doi:10.37190/arc200207
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Jacek Kościuk, Mariusz Ziółkowski, Marta Pakowska
Formalna i ikonograficzna analiza najbardziej zniszczonych petroglifów oraz ich interpretacja…59
doi:10.37190/arc200208
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Janusz Kogut, Jacek Kościuk, Anna Kubicka
Interpretacja śladów hipotetycznych ścian quincha w Samaipata…67
doi:10.37190/arc200209
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Jacek Kościuk, Giuseppe Orefici, Mariusz Ziółkowski, Anna Kubicka, Rosario Muñóz Risolazo
Opis i analiza El Fuerte de Samaipata w świetle nowych badań oraz propozycja względnej chronologii jego głównych elementów…79
doi:10.37190/arc200210
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   
legenda - plik PDF   

Anna Kubicka, Jacek Kościuk
Określanie stopnia erozji i tempa rozprzestrzeniania się porostów na skale Samaipata przez porównanie wyników skanowania laserowego 3D z dwóch różnych epok pomiarowych…125
doi:10.37190/arc200211
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wojciech Bartz, Jacek Kościuk, Maria Gąsior, Teresa Dziedzic
Analizy petrograficzne, mineralogiczne i klimatyczne oraz mapy ryzyka dla strategii konserwatorskiej…135
doi:10.37190/arc200212
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Izabela Wilczyńska, Paweł Bronisław Dąbek, Bartłomiej Ćmielewski, Jacek Kościuk
Integracja wyników projektu na platformie GIS i jej wpływ na strategię konserwatorską…151
doi:10.37190/arc200213
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wskazówki dla autorów
pełny tekst - plik PDF