|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line  » Spis artykułów i streszczenia » Numer 3(63)/2020 »

Numer 3(63)/2020, s. 101-110

doi: 10.37190/arc200307

Marta Rusnak, Joanna Szewczyk, Piotr Chmielewski

Jak obserwatorzy postrzegają wertykalizm gotyckiej katedry wraz ze zmianą jej wysokości? Część III sondażu okulograficznego

Streszczenie

    Artykuł jest ostatnią z trzech części opracowania dotyczącego sondażu okulograficznego przeprowadzanego w 2017 r. w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pierwsza omawiała zarejestrowany przez autorów sposób zapoznawania się z głębią nawy głównej kościoła gotyckiego. W drugim etapie omówiono zjawisko tzw. kościoła tunelowego. Podobnie jak w poprzednich artykułach, także w tej części na potrzeby eksperymentu wykorzystano wizualizacje XIII- i XIV-wiecznych katedr francuskich. Badaczy interesowało to, na ile smukłość nawy głównej gotyckiej katedry przekłada się na percepcję całego zmieniającego się układu wnętrza.

Słowa kluczowe: okulografia/eye tracking, katedra gotycka, percepcja architektury, wertykalizm

pełny artykuł - plik PDF