|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 4(64)/2020 »

Numer 4(64)/2020, str. 185

doi: 10.37190/arc200415

Redakcja

Profesor Olgierd Czerner (1929–2020)

Streszczenie

    Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Olgierda Czernera, naszego cenionego wykładowcy oddanego sprawie ochrony dziedzictwa architektonicznego. W ciągu długiego 90-letniego życia Profesor współpracował z wieloma osobami i przez cały czas w sposób aktywny zajmował się zabytkami Śląska. Łączył zawód architekta z pracą naukową, specjalizując się w historii architektury, konserwacji zabytków architektury i urbanistyki oraz muzeografii. (...)

pełny artykuł - plik PDF