|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(65)/2021

Numer 1(65)/2021

doi:10.37190/arc
(doi:10.5277/arc)

Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Mateusz Michalski
Tikkun Chacot – semiotyka synagogi na przykładzie bożnicy w Siemiatyczach
2021, Nr 1(65), s. 3-10
doi:10.37190/arc210101
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Ewa Netczuk-Pol
Wpływ zaborcy na kształt architektury drewnianej końca XIX i początku XX w. na terenie Lubelszczyzny
2021, Nr 1(65), s. 11-20
doi:10.37190/arc210102
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Marta M. Rudnicka-Bogusz
Legnicki zespół koszar grenadierów jako kapitał kulturowy w przestrzeni miejskiej
2021, Nr 1(65), s. 21-30
doi:10.37190/arc210103
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Maria Arno
Nowe funkcje wiejskich budowli sakralnych w prowincji Groningen w Holandii
2021, Nr 1(65), s. 31-38
doi:10.37190/arc210104
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

s. Anna Tejszerska uSJK
„Wieś i miasteczko” a „miasteczko kresowe”. Ratowanie pamięci czy falsyfikacja historycznego krajobrazu Polski
2021, Nr 1(65), s. 39-48
doi:10.37190/arc210105
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Michał Kwasek
Zagadnienia związane z konserwacją żeliwnych wiat peronowych na przykładzie dworców Pomorza Nadwiślańskiego
2021, Nr 1(65), s. 49-58
doi:10.37190/arc210106
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Bartosz Kaźmierczak
Pomoc ekspercka w partycypacyjnym modelu planowania pożądanych zmian w obszarze objętym programem rewitalizacji. Przykład poznańskiej Śródki
2021, Nr 1(65), s. 59-66
doi:10.37190/arc210107
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Łukasz Wojciechowski, Andreas Wolf
Niezrealizowane koncepcje powojennego Wrocławia: przykładowe modele cyfrowe
2021, Nr 1(65), s. 67-76
doi:10.37190/arc210108
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Marcin Brzezicki
Zakłócenie przezroczystości w architekturze współczesnych szklanych fasad. Część 1
2021, Nr 1(65), s. 77-84
doi:10.37190/arc210109
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Agnieszka Kurkowska
Architektura w przestrzeni sztuki na przykładzie realizacji autorskich
2021, Nr 1(65), s. 85-94
doi:10.37190/arc210110
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Recenzje

Małgorzata Chorowska
Średniowieczne obwarowania miast czeskich

2021, Nr 1(65), s.95-97
doi:10.37190/arc210111
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Prezentacje

Andrzej Kaczmarek, Paweł Kirschke
Zeroenergetyczna biblioteka publiczna hrabstwa San Benito w Hollister (Kalifornia)
2021, Nr 1(65), s. 99-109
doi:10.37190/arc210112
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF