|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(65)/2021 »

Numer 1(65)/2021, s. 99-109

doi: 10.37190/arc210112

Andrzej Kaczmarek, Paweł Kirschke

Zeroenergetyczna biblioteka publiczna hrabstwa San Benito w Hollister (Kalifornia)

Streszczenie

    Celem artykułu było ukazanie sposobów wykorzystania elementów projektowania zrównoważonego we współczesnych budynkach użyteczności publicznej, w kontekście architektonicznych rozwiązań projektowych i standardów zeroenergetycznych przewidzianych dla nowo projektowanych budynków w Kalifornii. Przedmiotem szczegółowych prac był projekt biblioteki publicznej hrabstwa San Benito w Hollister w Kalifornii, stanowiący zadanie w międzynarodowym konkursie architektonicznym „Architecture at Zero 2020”, organizowanym przez American Institute of Architect California. W artykule przeanalizowano wyniki tego konkursu, a w szczególności projekt autorstwa Andrzeja Kaczmarka, który zdobył równorzędną nagrodę w kategorii prac studenckich. Efektem konkursu było uzyskanie alternatywnych rozwiązań biblioteki dopasowanych do uwarunkowań środowiska naturalnego i klimatu, a przede wszystkim zoptymalizowanych pod względem energetycznym. Projekt Andrzeja Kaczmarka spełnił jego wymagania, co wykazano, przeprowadzając obliczenia za pomocą programu eQuest 3-64. Projekt ten został nagrodzony nie tylko za zoptymalizowanie bilansu energetycznego, ale również za znakomite spełnienie potrzeb mieszkańców i zrozumienie charakteru miejsca. Dobre wkomponowanie biblioteki w historyczne otoczenie uzyskano, nadając budynkowi prostą formę̨ i zagłębiając go częściowo pod ziemię. W obiekcie zastosowano wiele zaawansowanych rozwiązań technicznych mających na celu zabezpieczenie budowli przed trzęsieniami ziemi i prowadzących do optymalizacji bilansu ciepła, w tym: kinetyczne fasady i ruchome oszklone dachy, panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe i posadzki typu Pavegen.

Słowa kluczowe: architektura zeroenergetyczna, biblioteka publiczna, San Benito, Kalifornia

pełny artykuł - plik PDF