|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 2(66)/2021 »

Numer 2(66)/2021, s. 27-38

doi: 10.37190/arc210203

Marzanna Jagiełło, Grzegorz Malkusz, Sebastian Szostek

Ogrody szkolne i przedszkolne jako miejsce edukacji. Historia i współczesne tendencje projektowe

Streszczenie

    W artykule przedstawiono, w przeglądzie światowym uwzględniającym również Polskę, historię ogrodów przyszkolnych oraz przedszkolnych w kontekście zmieniających się programów edukacyjnych i potrzeb społecznych. Oparto ją na tekstach źródłowych oraz bogatej literaturze dotyczącej tego zakresu badań, obejmującej zagadnienia historyczno-dydaktyczne oraz społeczno-ekologiczne. Przedstawiono też współczesne założenia tego typu, a następnie omówiono nowatorskie dla nich rozwiązania architektoniczno-przestrzenne. Zaprezentowano wybrane projekty opracowane dla obiektów edukacyjnych połączonych funkcjonalnie z ogrodami, głównie szkolnymi, ale także przedszkolnymi. Część z nich została już zrealizowana. Niektóre pozostały na etapie koncepcji. Wszystkie prezentują kierunek zmian w podejściu do projektowania obiektów edukacyjnych dla dzieci, stanowiący odpowiedź na współczesne wyzwania dydaktyczne i społeczne.

Słowa kluczowe: ogrody szkolne, ogrody przedszkolne, edukacja, architektura szkół

pełny artykuł - plik PDF