|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 2(66)/2021 »

Numer 2(66)/2021, s. 77-88

doi: 10.37190/arc210208

Salih Ceylan, Mehmet Emre Arslan

Living Lab jako sposób kształcenia w zakresie recyklingu. Doświadczenia warsztatowe

Streszczenie

    Tematem artykułu są żyjące laboratoria (Living Labs) – innowacyjne platformy służące spotkaniom i wymianie myśli między specjalistami i użytkownikami w celu wypracowania i wdrożenia ulepszeń zorientowanych na potrzeby tych ostatnich. Wspomniane modyfikacje mogą dotyczyć nie tylko produktów i usług, ale też na przykład miejskiego środowiska życia. Living Labs należą do tych przedsięwzięć, które traktują zrównoważony rozwój w kontekście społecznym. Działania praktyczne Living Labs dotyczą bezpośrednio codziennych problemów lokalnych społeczności, a w poszukiwaniu rozwiązań bierze się pod uwagę opinie i pomysły ich członków, dlatego platformy te są potencjalnie ważnym miejscem wspomagającym kształtowanie zrównoważonych społeczeństw. Celem niniejszej pracy było przybliżenie korzyści płynących z istnienia żyjących laboratoriów. Uczyniono to na podstawie studium przypadku Başakşehir Living Lab – organizacji prowadzącej badania nad efektywnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą jakości życia w jednej z dzielnic Stambułu, miasta z największą liczbą mieszkańców w Turcji. W publikacji skupiono się na przedstawieniu serii warsztatów zatytułowanych: „Od odpadów elektronicznych do projektu”, których celem było pokazanie możliwości ponownego użycia odpadów elektronicznych. Od strony metodologicznej artykuł przygotowano w oparciu o własne doświadczenia związane z organizacją i prowadzeniem warsztatów oraz przegląd literatury, na podstawie której nakreślono teoretyczną podbudowę do podjętych działań praktycznych. W artykule omówiono też wyniki ankiet przeprowadzonych na zakończenie cyklu wspomnianych warsztatów, które wskazały, że takie przedsięwzięcia mają znaczący wpływ na budowanie i podnoszenie proekologicznej świadomości uczestników.

Słowa kluczowe: Living Lab, społeczeństwo, zrównoważenie, gospodarka odpadami, odpady elektroniczne

pełny artykuł - plik PDF