|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 2(66)/2021 »

Numer 2(66)/2021, s. 89-98

doi: 10.37190/arc210209

Rafał Oleksik

Zdrowe środowisko mieszkaniowe a współczesne inwestycje. Przyczynek do badań nad Mieszkaj w Mieście – Osiedle Wizjonerów w Krakowie

Streszczenie

    Artykuł poświęcony jest współczesnej, wieloetapowej, krakowskiej inwestycji Mieszkaj w Mieście – Osiedle Wizjonerów. Praca odnosi się głównie do jej zrealizowanych etapów tj. Wizjonerów i Kompozytorów, jednak omawiając poszczególne cechy inwestycji, ze względu na kontekst oraz wieloetapowy charakter osiedla wykorzystano również informacje na temat pozostałych jego faz. Pierwszą część niniejszego artykułu poświęcono próbie zdefiniowania pojęcia „zdrowe środowisko mieszkaniowe” poprzez sformułowanie tworzących je cech w odniesieniu do skali miasta, osiedla i mieszkania. W drugiej części dokonano charakterystyki inwestycji w oparciu o przytoczone wyżej cechy. Ten fragment wykonano, wykorzystując dostępne informacje na temat osiedla, dane statystyczne, dane przestrzenne, istniejące badania dotyczące dzielnicy, w której zlokalizowana jest inwestycja, przegląd literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, a także własne obserwacje. Po wykonaniu charakterystyki uznano, iż przyjęte cechy „zdrowego środowiska mieszkaniowego” są właściwe z punktu widzenia przyszłych badań. W konsekwencji zaproponowano przykładowe metody badawcze, jakie można zastosować w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy osiedla, a także dokonano wstępnej oceny osiedla w kontekście omawianych zagadnień.

Słowa kluczowe: współczesne osiedle, zdrowe środowisko mieszkaniowe, Mieszkaj w Mieście – Osiedle Wizjonerów

pełny artykuł - plik PDF