|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 2(66)/2021 »

Numer 2(66)/2021, s. 99-104

doi: 10.37190/arc210210

Michał Malewczyk

Zastosowanie idei openBIM w projektowaniu architektonicznym na przykładzie programu Blender oraz dodatku BlenderBIM

Streszczenie

    Tematem niniejszego artykułu jest analiza sposobu oraz zaawansowania realizacji idei openBIM, jasno zdefiniowanej przez organizację buildingSMART. Przeprowadzone badania ograniczają się do przykładu programu Blender oraz dodatku BlenderBIM i zostały osadzone w kontekście pracy projektanta, architekta oraz innych rozwiązań informatycznych. W artykule zostały przybliżone cztery aspekty realizacji koncepcji openBIM. Pierwsze ujęcie odnosi się do sposobu wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami komputerowymi za pomocą otwartego standardu IFC. Drugi oraz trzeci wymiar skupia się na sposobie tworzenia oraz zapisu samej geometrii trójwymiarowej, przez pryzmat współpracy różnych podmiotów i dalszych możliwości edycyjnych. Ostatni aspekt dotyczy rozszerzenia idei openBIM poprzez jej połączenie z koncepcją open-source. Autor swoje rozważania opiera na istniejącym, przeanalizowanym materiale naukowym, a także na własnych doświadczeniach w codzienności projektowej oraz dydaktycznej.

Słowa kluczowe: openBIM, Blender, BlenderBIM, IFC, buildingSMART

pełny artykuł - plik PDF