|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 3(67)/2021

Numer 3(67)/2021

doi:10.37190/arc
(doi:10.5277/arc)

Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Aleksander Piwek, Tomasz Jażdżewski
Pomieszczenie nad przejazdem zamku kwidzyńskiego w czasach kapituły pomezańskiej
2021, Nr 3(67), s. 3-12
doi:10.37190/arc210301
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Ewa Grochowska, Krzysztof Stefański
Pałac i kościół w Smolicach w Wielkopolsce – neobarokowe dzieło wrocławskiej firmy architektonicznej „Gaze & Böttcher”
2021, Nr 3(67), s. 13-24
doi:10.37190/arc210302
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Beate Störtkuhl
Domy mieszkalne i osiedla w okresie narodowego socjalizmu. Studium przypadku: Wrocław 
2021, Nr 3(67), s. 25-34
doi:10.37190/arc210303
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Barbara Szczepańska
Odbudowa Rynku w Opolu jako kreacja nowej wizji historii miasta
2021, Nr 3(67), s. 35-44
doi:10.37190/arc210304
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Joanna Majczyk
Pomnik Aleksandra hr. Fredry. Koncepcje usytuowania w strukturze przestrzennej Wrocławia 
2021, Nr 3(67), s. 45-54
doi:10.37190/arc210305
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Tanima Bhattacharya, Joy Sen
Włączenie sztuki do projektowania urbanistycznego w celu zrównoważonej rewitalizacji przestrzeni publicznych. Studium przypadku: Chandigarh
2021, Nr 3(67), s. 55-69
doi:10.37190/arc210306
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Wojciech Niebrzydowski
Twórczość Paula Rudolpha w kontekście brutalistycznej idei As Found
2021, Nr 3(67), s. 71-80
doi:10.37190/arc210307
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Krzysztof Mycielski, Tomasz Trzupek
Priorytety projektowe na przykładzie modernizacji Uzdrowiska Abrama Gurewicza w Otwocku
2021, Nr 3(67), s. 81-92
doi:10.37190/arc210308
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Maciej Janowski
Dom kinetyczny. Mobilność w kształtowaniu funkcji i formy współczesnego domu
2021, Nr 3(67), s. 93-102
doi:10.37190/arc210309
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Magdalena Wąsowicz
Graficzne wyobrażenia formy i przestrzeni w architekturze w kontekście percepcji wzrokowej
2021, Nr 3(67), s. 103-111
doi:10.37190/arc210310
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Krzysztof Klus
Wpływ standardów urbanistycznych na dostępność usług w zespołach mieszkaniowych na przykładzie krakowskich zespołówNowej Huty i osiedla Ruczaj

2021, Nr 3(67), s.113-125
doi:10.37190/arc210311
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Filozofia projektowania

Bogna Krynicka
Między tradycją a nowoczesnością – studium współczesnej architektury regionu alpejskiego w Austrii na przykładzie realizacji pracowni W2 Manufaktur
2021, Nr 3(67), s. 127-138
doi:10.37190/arc210312
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF