|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 3(67)/2021 »

Numer 3(67)/2021, s. 25-34

doi: 10.37190/arc210303

Beate Störtkuhl

Domy mieszkalne i osiedla w okresie narodowego socjalizmu. Studium przypadku: Wrocław 

Streszczenie

    Celem artykułu jest zaprezentowanie zabudowy mieszkaniowej Wrocławia po 1933 r., w czasach narodowego socjalizmu. Wówczas to zrewidowano cele i struktury organizacyjne towarzystw zajmujących się budową nowych mieszkań i osiedli. Przedstawiona została działalność Herberta Boehma (1894–1954), który powrócił do stolicy Śląska w 1936 r. Boehm współpracował z Ernstem Mayem we Wrocławiu na początku lat dwudziestych w ramach spółki mieszkaniowej Schlesische Heimstätte (Śląskie Domostwo), a od 1925 przy tworzeniu Nowego Frankfurtu; następnie do 1941 zajmował się planowaniem przestrzennym w urzędzie urbanistycznym Wrocławia. Działalność Boehma obejmowała rozwój przestrzeni miejskich i nowych dzielnic zarówno w okresie Republiki Weimarskiej, jak i narodowego socjalizmu. Artykuł opiera się na źródłach z Archiwum Państwowego we Wrocławiu i Muzeów Architektury zarówno we Wrocławiu, jak i we Frankfurcie nad Menem.

Słowa kluczowe: mieszkalnictwo, budownictwo socjalne, osadnictwo, narodowy socjalizm

pełny artykuł - plik PDF