|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 3(67)/2021 »

Numer 3(67)/2021, s. 71-80

doi: 10.37190/arc210307

Wojciech Niebrzydowski

Twórczość Paula Rudolpha w kontekście brutalistycznej idei As Found

Streszczenie

    Paul Rudolph był jednym z najważniejszych przedstawicieli architektury brutalistycznej i odegrał znaczącą rolę we wprowadzaniu tego nurtu do Stanów Zjednoczonych w latach 50. minionego stulecia. U podstaw architektury brutalistycznej leżała doktryna Nowego Brutalizmu opracowana przez Alison i Petera Smithsonów i powiązana z nią idea As Found. Wiedza dotycząca wpływu idei As Found na poglądy i projekty Rudolpha jest niewystarczająca i wymaga pogłębienia. Dlatego też głównym celem badań przedstawionych w tym artykule było określenie relacji pomiędzy twórczością amerykańskiego architekta a zasadami wynikającymi z idei As Found. Charakter problemu badawczego zdecydował o zastosowaniu metody badań historyczno-interpretacyjnych, w której wykorzystano m.in. analizę i krytykę piśmiennictwa oraz analizy porównawcze budynków. Duże znaczenie miały badania dzieł Rudolpha przeprowadzone in situ w New Haven, Bostonie i Niagara Falls. Ustalono, że relacje między twórczością Rudolpha a ideą As Found były spójne w takich aspektach, jak stosowanie zwyczajnych tworzyw, eksponowanie materiałów bez okładzin i tynku, dążenie do chropowatych faktur, przetwarzanie rozwiązań i elementów historycznych, pobudzanie emocji użytkownika. Rozbieżności pojawiły się natomiast w kwestiach dotyczących roli elementów konstrukcyjnych i technicznych w kształtowaniu budynków, a także dążenia do unikalności form. Całkowicie niezgodne z ideą As Found były działania imitacyjne, intuicyjny sposób projektowania, stosowanie zagadkowych i zaskakujących rozwiązań oraz skrajna ekspresja form. Zaprezentowane badania mogą okazać się pomocne w zrozumieniu, dlaczego architektura brutalistyczna podążyła w innym kierunku, niż zakładali twórcy idei As Found i doktryny Nowego Brutalizmu.

Słowa kluczowe: Paul Rudolph, architektura brutalistyczna, idea As Found

pełny artykuł - plik PDF