|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 4(68)/2021

Numer 4(68)/2021

doi:10.37190/arc
(doi:10.5277/arc)

Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Małgorzata Chorowska
Chronologia przemian na zamku Grodno od XIII do połowy XVI wieku
2021, Nr 4(68), s. 3-20
doi:10.37190/arc210401
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Radosław Biel, Magdalena Konczewska, Paweł Konczewski
Badania archeologiczne na zamku Grodno w Zagórzu Śląskim w latach 2017–2019
2021, Nr 4(68), s. 21-28
doi:10.37190/arc210402
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Radosław Biel
Analiza funkcjonalna XV-wiecznego parkanu na zamku Grodno
2021, Nr 4(68), s. 29-38
doi:10.37190/arc210403
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Marek Bogdała, Anna Chodkowska
Fortyfikacje bastejowe zamku Grodno w Zagórzu Śląskim
2021, Nr 4(68), s. 39-48
doi:10.37190/arc210404
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Agnieszka Gryglewska
Dom Kinsberg, w którym książę nie powstydziłby się zamieszkać… Zamek Grodno w czasach nowożytnych (XVI–XVIII w.) w świetle źródeł historiograficznych i badań terenowych
2021, Nr 4(68), s. 49-62
doi:10.37190/arc210405
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Teresa Dziedzic
Wędrówka detali – przemiany detalu architektonicznego i sgraffitów zamku Grodno w Zagórzu Śląskim
2021, Nr 4(68), s. 63-72
doi:10.37190/arc210406
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Grzegorz Sanik
Zamek Grodno w ikonografii z XVIII i XIX wieku
2021, Nr 4(68), s. 73-82
doi:10.37190/arc210407
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Łukasz Orlicki
Bulla Benedykta XIII (1394–1417) z zamku Grodno
2021, Nr 4(68), s. 83-90
doi:10.37190/arc210408
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Aleksandra Chlebicz, Paweł Konczewski
Tanatoturystyka na zamku Grodno w Zagórzu Śląskim
2021, Nr 4(68), s. 91-96
doi:10.37190/arc210409
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Tomasz Stolarczyk, Maciej Madziarz
Górnictwo rud metali nieżelaznych w dolinie Bystrzycy a zamek Grodno
2021, Nr 4(68), s. 97-106
doi:10.37190/arc210410
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Milan Sýkora
Zamki północno-zachodnich Czech w średniowieczu

2021, Nr 4(68), s.107-120
doi:10.37190/arc210411
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Rafał Śledzik-Kamiński
Fortyfikacje bastionowe w Wiązowie i Żórawinie jako przykład mniej znanych śląskich realizacji Hansa Schneidera von Lindau
2021, Nr 4(68), s. 121-128
doi:10.37190/arc210412
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Jadwiga Urbanik
Nowe trendy kolorystyczne wzorcowych osiedli Werkbundu i architektury mieszkaniowej nurtu Neues Bauen w okresie Republiki Weimarskiej w Niemczech
2021, Nr 4(68), s. 129-140
doi:10.37190/arc210413
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF