|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(69)/2022

Numer 1(69)/2022

doi:10.37190/arc
(doi:10.5277/arc)

Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Franciszek Hackemer
Kilka uwag na temat tzw. portalu ołbińskiego z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu
2022, Nr 1(69), s. 3-14
doi:10.37190/arc220101
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Artur Kwaśniewski
Prächtiges Haus – festes Haus. Uwagi o „miejskim” i „wiejskim” modusie domu w środowisku patrycjatu Wrocławia w początkach epoki nowożytnej
2022, Nr 1(69), s. 15-26
doi:10.37190/arc220102
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Zygmunt Łuniewicz,
Nil timide, nil tumide. O najstarszym widoku Strzelina i zwieńczeniach jego wież 
2022, Nr 1(69), s. 27-35
doi:10.37190/arc220103
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Ulrich Schaaf, Maciej Prarat
Sztuka ciesielska na przełomie XVIII i XIX w. Studium przypadku: więźba dachowa kościoła św. Krzyża w Lesznie
2022, Nr 1(69), s. 37-51
doi:10.37190/arc220104
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Agnieszka Gryglewska, Mateusz Rabiega
Elektrownia spółki Elektrizitätswerk Schlesien A.-G. w Siechnicach. Zakład przemysłowy w XX w. – dzieło inżyniera i architekta-artysty 
2022, Nr 1(69), s. 53-65
doi:10.37190/arc220105
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Klára Palánová, Ondřej Juračka
Cmentarze i architektura funeralna w Czechach – problem integracji z krajobrazem miejskim – badania i studia projektowe
2022, Nr 1(69), s. 67-75
doi:10.37190/arc220106
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Sebastian Wróblewski
Rekonstrukcja krajobrazu urbanistycznego z końca XIX i początku XX w. w historycznym centrum Bejrutu
2022, Nr 1(69), s. 77-89
doi:10.37190/arc220107
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Daria Bręczewska-Kulesza
„Esgrafiado segoviano” jako wyraz regionalnej tradycji i tożsamości miasta
2022, Nr 1(69), s. 91-101
doi:10.37190/arc220108
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Shayan Al Zangana, Bartosz Kaźmierczak, Anna Kulig, Dominika Pazder
„Skarb w skrzyni, skrzynia pośród skarbów”: promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i sztuki poza obiektem muzeum. Studium przypadku Starego Miasta w As-Sulajmanijja
2022, Nr 1(69), s.103-117
doi:10.37190/arc220109
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Andrzej Sobolewski, Roman Czajka
Osiedle Zachód II na wrocławskim Szczepinie – miejsce zbudowane na nowo
2022, Nr 1(69), s. 119-128
doi:10.37190/arc220110
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Szymon Rozalski
Ochrona zabytkowych założeń zieleni we Wrocławiu. Prace inwestycyjno-remontowe w parku Szczytnickim w okresie 2000–2018

2022, Nr 1(69), s.129-140
doi:10.37190/arc220111
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Agnieszka Mańkowska, Artur Zaguła
Architektura tymczasowa XXI w. jako wyraz zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie
2022, Nr 1(69), s. 141-150
doi:10.37190/arc220112
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF