|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 2(70)/2021 »

Numer 2(70)/2022, s. 95-103

doi: 10.37190/arc220209

Ewa Netczuk-Pol

Kolor jako element porządkujący przestrzeń wspólną w obiektach edukacyjnych. Na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu

Streszczenie

    W artykule zostały omówione ogólne zagadnienia dotyczące kreowania przestrzeni obiektów edukacyjnych pod względem kolorystycznym. Na odbiór przestrzeni szkoły wpływa wiele czynników takich jak światło, temperatura, jakość powietrza, elastyczność przestrzeni, poczucie przynależności, kompleksowość miejsca i kolor. Ten ostatni odgrywa istotną rolę w odbiorze pomieszczeń i wpływa na zachowania człowieka, ponieważ jest oprócz dźwięku i zapachu jednym z ważniejszych bodźców odbieranych przez nasz mózg. Mimo to większość z obecnie istniejących we Polsce szkół wybudowanych do 1990 r. nie uwzględnia koloru jako czynnika wpływającego na zachowanie ucznia. Dopiero od niedawna zwraca się uwagę na tę kwestię. W niniejszym artykule przedstawiono studium przypadku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu. Na potrzeby tej właśnie szkoły w ramach programu „Konstruowanie Kulturalnej Przestrzeni Edukacyjnej” organizowanego przez wrocławskie Muzeum Współczesne przygotowano projekt wprowadzenia koloru do wnętrza z zachowaniem historycznego charakteru oraz zabytkowej substancji obiektu i przy uwzględnieniu wpływu koloru na psychikę dziecka. Zaprezentowany projekt przearanżowania wnętrza może stać się początkiem dalszych badań nad zagadnieniem koloru i jego roli w kształtowaniu przestrzeni edukacyjnych.

Słowa kluczowe: kolor, szkoła podstawowa, kompozycja

pełny artykuł - plik PDF