|   Zgłoś artykuł   |   PL  .  EN   |       

O czasopiśmie » Historia pisma


1996–1997

 • tworzenie pisma naukowego „Architectus”
 • wydanie pierwszego numeru jako półrocznika

2007

 • objęcie patronatem przez Polską Akademię Nauk, Oddział we Wrocławiu
 • objęcie patronatem przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (Polish National Committee of the International Council on Monuments and Sites – ICOMOS)

2008

 • rozpoczęcie publikacji całych artykułów w języku angielskim
 • utworzenie strony internetowej czasopisma i rozpoczęcie publikacji periodyku także w formie on-line w wolnym dostępie (link do archiwalnej strony: www.architectus.arch.pwr.wroc.pl)

2012

 • początek indeksowania w międzynarodowej bazie Index Copernicus (ICI Journal Master List).   

2013

 • przekształcenie pisma w kwartalnik
 • rozpoczęcie publikowania artykułów w pełnej wersji po polsku i angielsku
 • wprowadzenie do baz: BazTech, POL-Index, Arianta
 • udostępnienie pisma w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej
 • pierwszy numer tematyczny

2016

2018–2020

 • zakwalifikowanie czasopisma do programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”
 • modyfikacja strony internrtowej
 • reorganizacja redakcji
 • podjęcie decyzji o publikacji artykułów jedynie w języku angielskim
 • wprowadzenie do indeksu czasopism naukowych ERIH Plus.