|   Zgłoś artykuł   |   PL  .  EN   |       

O czasopiśmie » Zespół redakcyjny


Redaktor naczelny

Ewa Łużyniecka, prof. (Politechnika Wrocławska, Polska).

Zastępcy redaktora naczelnego

Agnieszka Tomaszewicz, dr hab. (Politechnika Wrocławska)
Jadwiga Urbanik, dr hab. (Politechnika Wrocławska, Polska).

Redaktorzy tematyczni

teoria projektowania architektonicznego
Ewa Kuryłowicz, prof. (Politechnika Warszawska, Polska)

urbanistyka
Piotr Lorens, prof. (Politechnika Gdańska, Polska)

historia architektury, konserwacja
Aleksander Piwek, prof. (Politechnika Gdańska, Polska)

projektowanie
Romuald Loegler, prof. (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska)

konserwacja, krajobraz kulturowy
Sebastian Wróblewski, dr hab. (Politechnika Wrocławska, Polska)

architektura współczesna
Pekka Salminen, Prof., Architect SAFA (PES-Architects, Helsinki, Finlandia)

architektura i środowisko zbudowane
Sonja Dragojlovic-Oliveira, Prof. (University of Strathclyde, Wielka Brytania)

sztuka, związki sztuki z architekturą, dziedzictwo
Dalia Klajumienė, Dr. (Vilnius Academy of Arts, Lithuania).

Redakcja

Anna Miecznikowska (sekretarz)
Łukasz Netczuk (redaktor on-line)
Agnieszka Orłowska (redaktor techniczny)
Marzena Łuczkiewicz, Bogusław Setkowicz (korektor języka angielskiego).