|   Zgłoś artykuł   |   PL  .  EN   |       

O czasopiśmie » Recenzenci


Lista recenzentów współpracujących z Redakcją w poszczególnych latach: 

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
1997-2011


2021

dr hab. Monika Ewa Adamska, prof. uczelni (Politechnika Opolska, Polska)
dr hab. Aleksander Asanowicz, prof. uczelni (Politechnika Białostocka, Polska)
dr hab. Magdalena Baborska-Narożny, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Marcin Barański, prof. uczelni (Politechnika Krakowska, Polska)
dr hab. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. uczelni (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polska)
prof. dr hab. Andrzej Białkiewicz (Politechnika Krakowska, Polska)
prof. dr hab. Maria Brykowska (Politechnika Warszawska, Polska)
dr hab. Marcin Brzezicki, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
prof. dr hab. Wacław Celadyn (Politechnika Krakowska, Polska)
dr hab. Ewa Cisek, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
prof. PhDr. Bogusław Czechowicz, Dr. (Slezská Univerzita v Opavě, Republika Czeska)
prof. dr hab. Janusz Dobesz (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Małgorzata Dolistowska (Politechnika Białostocka, Polska)
dr hab. Joanna Dudek-Klimiuk (SGGW, Warszawa, Polska)
dr hab. Rafał Eysymontt, prof. uczelni (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr hab. Cezary Głuszek, prof. uczelni (Politechnika Warszawska, Polska)
prof. dr hab. Mateusz Gyurkovich (Politechnika Krakowska, Polska)
dr hab. Jerzy Ilkosz (Muzeum Architektury we Wrocławiu, Polska)
dr hab. Joanna Jabłońska, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
prof. dr hab. Marzanna Jagiełło (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Jarosław Jarzewicz, prof. uczelni (UAM w Poznaniu, Polska)
dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. uczelni (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka (Politechnika Krakowska, Polska)
prof. dr hab. Anna Agata Kantarek (Politechnika Krakowska, Polska)
dr hab. Krystyna Kirschke, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Grażyna Kodym-Kozaczko (Politechnika Poznańska, Polska)
dr Marcin Mateusz Kołakowski (Lincoln University, Wielka Brytania)
dr hab. Beata Komar, prof. uczelni (Politechnika Śląska, Polska)
dr hab. Jerzy K. Kos (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr hab. Marzena Lamparska, prof. uczelni (Uniwersytet Śląski, Polska)
prof. dr hab. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska, Polska)
dr hab. Leszek Maluga, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Przemysław Markiewicz-Zahorski, prof. uczelni (Politechnika Krakowska, Polska)
dr hab. Małgorzata Mirecka (Politechnika Warszawska, Polska)
dr hab. Piotr Molski, prof. uczelni (Politechnika Warszawska, Polska)
dr Ryszard Nakonieczny (Politechnika Śląska, Polska)
dr hab. Wojciech Niebrzydowski, prof. uczelni (Politechnika Białostocka, Polska)
dr hab. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni (Politechnika Warszawska, Polska)
prof. dr hab. Marek Pabich (Politechnika Łódzka, Polska)
dr hab. Krystyna Pokrzywnicka, prof. uczelni (Politechnika Gdańska, Polska)
prof. dr hab. Janusz Rębielak (Polska Akademia Nauk, Polska)
dr hab. Jan Salm, prof. uczelni (Politechnika Łódzka, Polska)
prof. dr hab. Jan Słyk (Politechnika Warszawska, Polska)
prof. dr hab. Maria Sołtysik (Politechnika Gdańska, Polska)
dr hab. Agnieszka Tomaszewicz, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
prof. dr hab. Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka, Polska)
dr hab. Jadwiga Urbanik, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Bartosz M. Walczak, prof. uczelni (Politechnika Łódzka, Polska)
dr hab. Barbara Widera, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Grzegorz Wojtkun, prof. uczelni (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polska)
dr hab. Sebastian Wróblewski, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
prof. dr hab. Agata Zachariasz (Politechnika Krakowska, Polska)
dr hab. Rafał Zapłata, prof. uczelni (UKSW, Warszawa, Polska)
dr hab. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. uczelni (Politechnika Gdańska, Polska)
dr hab. Jerzy Żywicki, prof. uczelni (UMCS, Lublin, Polska).

2020

dr hab. Magdalena Baborska-Narożny, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
George Bailey (Senior Conservator, Australian War Memorial, Canberra, Australia)
dr hab. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. uczelni (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Polska)
dr hab. Magdalena Belof, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
prof. dr hab. Andrzej Białkiewicz (Politechnika Krakowska, Polska)
dr hab. Marcin Brzezicki, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
prof. dr hab. Wojciech Brzezowski (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Lidia Buda-Ożóg, prof. uczelni (Politechnika Rzeszowska, Polska)
dr Henryk Ciurej (AGH w Krakowie, Polska)
dr Roman Czajka (Politechnika Wrocławska, Polska)
prof. dr hab. Rafał Czerner (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
prof. dr hab. Barbara Gronostajska (Politechnika Wrocławska, Polska)
prof. dr hab. Mateusz Gyurkovich (Politechnika Krakowska, Polska)
David Hallam (Senior Conservator, Robin Tait and Associates, Australia)
dr hab. Anna Jaglarz, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr Joanna Jaskuła (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka (Politechnika Krakowska, Polska)
David Kelley (Private Conservator, Australia)
dr hab. Krystyna Kirschke, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Agnieszka Kłopotowska, prof. uczelni (Politechnika Białostocka, Polska)
dr Marcin Mateusz Kołakowski (Lincoln University, Wielka Brytania)
prof. dr hab. Jacek Kościuk (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Beata Kucharczyk-Brus, prof. uczelni (Politechnika Śląska, Polska)
prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz (Politechnika Krakowska, Polska)
dr hab. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. uczelni (Politechnika Krakowska, Polska)
dr Bartłomiej Kwiatkowski, prof. uczelni (Politechnika Lubelska, Polska)
dr hab. Katarzyna Łakomy, prof. uczelni (Politechnika Krakowska, Polska)
prof. dr hab. Piotr Marciniak (Politechnika Poznańska, Polska)
prof. dr hab. Jacek Martusewicz (ASP w Warszawie, Polska)
dr Frank M. Meddens (University of Reading, Wielka Brytania)
dr hab. Daria Milecka, prof. uczelni (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Polska)
dr hab. Małgorzata Milecka, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska)
prof. dr hab. Anna Mitkowska (Politechnika Krakowska, Polska)
dr hab. Adam Nadolny, prof. uczelni (Politechnika Poznańska, Polska)
dr hab. Wojciech Niebrzydowski, prof. uczelni (Politechnika Białostocka, Polska)
dr hab. Alina Pancewicz, prof. uczelni (Politechnika Śląska, Polska)
dr hab. Krystyna Pokrzywnicka, prof. uczelni (Politechnika Gdańska, Polska)
dr hab. Natalia Przesmycka (Politechnika Lubelska, Polska)
dr Elżbieta Rdzawska-Augustin (Politechnika Śląska, Polska)
dr Andrzej Sobolewski (Politechnika Wrocławska, Polska)
prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki, Polska)
dr hab. Bartosz M. Walczak, prof. uczelni (Politechnika Łódzka, Polska)
dr hab. Jadwiga Urbanik, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr Alexei Vranich (University of California, Berkeley, USA)
dr hab. Barbara Widera, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr Anna Wojtas-Harań (Politechnika Wrocławska, Polska)
dr hab. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. uczelni (Politechnika Gdańska, Polska)
prof. dr hab. Maria Żychowska (Politechnika Krakowska, Polska).

2019

dr hab. Anna Bać, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. uczelni (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
dr hab. Natalia Bąba-Ciosek, prof. uczelni (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. Andrzej Białkiewicz (Politechnika Krakowska)
dr hab. Marcin Brzezicki, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Wojciech Brzezowski (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Małgorzata Chorowska (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Rafał Czerner (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Małgorzata Dolistowska (Politechnika Białostocka)
prof. dr hab. Mateusz Gyurkovich (Politechnika Krakowska)
dr Grażyna Hryncewicz-Lamber (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Marzanna Jagiełło (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Karolina Jaklewicz, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Jarosław Jarzewicz, prof. uczelni (UAM w Poznaniu)
prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka (Politechnika Krakowska)
dr hab. Paweł Kirschke, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Dorota Koczanowicz (Uniwersytet Wrocławski)
dr Marcin Mateusz Kołakowski (Lincoln University, Wielka Brytania)
dr hab. Beata Komar, prof. uczelni (Politechnika Śląska)
dr hab. Jacek Kościuk, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Beata Kucharczyk-Brus, prof. uczelni (Politechnika Śląska)
dr Ada Kwiatkowska (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska)
dr hab. Bogna Ludwik, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Beata Majerska-Pałubicka, prof. uczelni (Politechnika Śląska)
dr hab. Leszek Maluga, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Daria Milecka, prof. uczelni (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)
dr hab. Małgorzata Milecka, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Anna Mitkowska (Politechnika Krakowska)
dr Przemysław Nocuń (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Mirosław Orzechowski, prof. uczelni (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Marek Pabich (Politechnika Łódzka)
dr hab. Alina Pancewicz, prof. uczelni (Politechnika Śląska)
dr hab. Grzegorz Podruczny, prof. uczelni (UAM w Poznaniu)
dr hab. Krystyna Pokrzywnicka, prof. uczelni (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Janusz Rębielak (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. Maria Sołtysik (Politechnika Gdańska)
dr hab. Klaudia Stala, prof. uczelni (Politechnika Krakowska)
dr Jakub Szczęsny (Warszawa)
dr hab. Romuald Tarczewski, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Jerzy Uścinowicz, prof. uczelni (Politechnika Białostocka)
dr hab. Barbara Szulczewska, prof. uczelni (SGGW, Warszawa)
prof. dr hab. Adam Szymski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr hab. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. uczelni (Politechnika Gdańska)
dr hab. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. uczelni (Politechnika Śląska).

2018

dr hab. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. uczelni (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
dr hab. Natalia Bąba-Ciosek, prof. uczelni (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. Andrzej Białkiewicz (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. Wojciech Brzezowski (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Małgorzata Chorowska (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Rafał Czerner (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Mateusz Gyurkovich (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. Marzanna Jagiełło (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka (Politechnika Krakowska)
dr Marcin Mateusz Kołakowski (Lincoln University, Wielka Brytania)
dr hab. Jacek Kościuk, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Jacek Krenz, prof. uczelni (Politechnika Gdańska)
dr Ada Kwiatkowska (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Bogna Ludwik (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Leszek Maluga, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Małgorzata Milecka, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Anna Mitkowska (Politechnika Krakowska)
dr hab. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. Mirosław Orzechowski (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Marek Pabich (Politechnika Łódzka)
dr hab. Alina Pancewicz (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. Jerzy Piekalski (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Krystyna Pokrzywnicka, prof. uczelni (Politechnika Gdańska)
dr hab. Sylwia Staszewska, prof. uczelni (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
dr hab. Jakub Szczepański, prof. uczelni (Politechnika Gdańska)
dr hab. Jerzy Uścinowicz, prof. uczelni (Politechnika Białostocka)
dr Wawrzyniec Zipser (Politechnika Wrocławska).

2017

dr hab. Aleksander Asanowicz, prof. PB (Politechnika Białostocka)
dr Magdalena Baborska-Narożny (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Anna Bać (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. ndzw. UAP (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
dr hab. Magdalena Belof (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Waldemar Bober, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Marcin Brzezicki (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Wojciech Brzezowski (Politechnika Wrocławska)
inż. Mat Colmer (Digital Catapult, Wielka Brytania)
dr Magdalena Grudzińska (Politechnika Lubelska)
dr hab. Mateusz Gyurkovich (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. Marzanna Jagiełło (Politechnika Wrocławska)
dr Dorota Jopek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr hab. Marian Kachniarz, prof. ndzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
dr hab. Krystyna Kirschke, prof. ndzw. (Politechnika Wrocławska)
dr Marcin Mateusz Kołakowski (Lincoln University, Wielka Brytania)
prof. dr hab. Robert Kunkel (Politechnika Warszawska)
dr Ada Kwiatkowska (Politechnika Wrocławska)
dr Krzysztof Kwiatkowski (Politechnika Krakowska)
dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
prof. dr hab. Anna Mitkowska (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. Lucyna Nyka (Politechnika Gdańska)
dr hab. Alina Pancewicz (Politechnika Śląska)
dr hab. Bogusław Podhalański (Politechnika Krakowska)
dr hab. Krystyna Pokrzywnicka, prof. PG (Politechnika Gdańska)
dr Roman Rutkowski (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Sylwia Staszewska, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Grażyna Schneider-Skalska (Politechnika Krakowska)
dr hab. Katarzyna Zielonko-Jung (Politechnika Warszawska).

2016

prof. dr hab. Małgorzata Chorowska (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Rafał Czerner (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof. ndzw. (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Krystyna Kirschke, prof. ndzw. (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Wanda Kononowicz (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Jacek Krenz, prof. ndzw. (Politechnika Gdańska)
dr hab. Robert Kunkel, prof. ndzw. (Politechnika Warszawska)
dr hab. Bogna Ludwig (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Robert Masztalski (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Małgorzata Milecka, prof. ndzw. (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Barbara Misztal (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Anna Mitkowska (Politechnika Krakowska)
dr Beata Nowogońska (Uniwersytet Zielonogórski)
dr hab. Alina Pancewicz (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. Aleksander Piwek (Politechnika Gdańska)
dr hab. Bogusław Podhalański (Politechnika Krakowska)
dr hab. Krystyna Pokrzywnicka, prof. ndzw. (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Waldemar Ratajczak (Uniwersytet Poznański)
dr hab. Sylwia Staszewska (Uniwersytet Poznański)
prof. dr hab. Grażyna Schneider-Skalska (Politechnika Krakowska)
dr hab. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska)
prof. zw. dr hab. Adam M. Szymski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
dr hab. Marek Wołoszyn, prof. ndzw. (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

2015

dr Magdalena Baborska-Narożny (Sheffield School of Architecture, The University of Sheffield)
dr hab. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. UA (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Romana Cielątkowska (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Olgierd Czerner (Politechnika Wrocławska)
dr Monika Dolińska (Muzeum Narodowe w Warszawie)
prof. dr hab. Marzanna Jagiełło (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Jerzy Jasieńko (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Krystyna Kirschke, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Józef Krzysztof Lenartowicz (Politechnika Krakowska)
dr Henryk Meyza (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
dr hab. Małgorzata Milecka, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. Viktor Myronenko, prof. nadzw. (Charkowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury)
prof. dr hab. Ernest Niemczyk (Politechnika Wrocławska)
ks. dr SDB Janusz Nowiński (UKSW)
dr hab. Lucyna Nyka, prof. PG (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Jerzy Olek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu)
prof. dr hab. Aleksander Piwek (Politechnika Gdańska)
dr hab. Krystyna Pokrzywnicka, prof. PG (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Jerzy Piekalski (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Jan Rabiej, prof. Pol. Śl. (Politechnika Śląska)
Katrin Schulze (Landschaftsarchitektur und Gartendenkmalpflege, Monachium)
prof. dr hab. Joachim Śliwa (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. inż. Romuald Tarczewski, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Maria J. Żychowska (Politechnika Krakowska).

2014

prof. zw. Marek A. Abramowicz (prof. em. Göteborg University)
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska (Politechnika Gdańska)
dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. arch. Krystyna Kirschke, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
mgr inż. arch. Wojciech Kujawski (akredytacja LEED, RAIC, iiSBE, CaGBC; CMHC w Ottawie, Kanada, INPOL Consulting)
dr hab. inż. Leszek Małyszko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. PG (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. inż. Jan B. Obrębski (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Jerzy Olek (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu)
dr hab. inż. arch. Jan Pallado, prof. PŚl (Politechnika Śląska)
dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. PG (Politechnika Gdańska)
dr hab. Grażyna Schulze-Głazik (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
dr hab. inż. Romuald Tarczewski (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska (Politechnika Wrocławska)
dr arch. Katarzyna Zielonko-Jung (Politechnika Warszawska)
dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

2013

prof. dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska (Politechnika Gdańska)
dr Anna Galar-Bukała (Wrocław)
Nathalie Guillaumin-Pradignac (Francja)
arch. Joanna Furgalska (Francja)
dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, prof. PG (Politechnika Gdańska)
dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. PG (Politechnika Gdańska)
dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka, prof. PG (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska (Politechnika Krakowska).

2012

dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. nadzw. (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. arch. Mykoła Bevz, prof. nadzw. (Uniwersytet Państwowy "Politechnika Lwowska", Ukraina/ Politechnika Lubelska)
arch. Joanna Furgalska (Francja)
dr hab. inż. Małgorzata Milecka, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
prof. dr arch. Halyna Petryshyn (Uniwersytet Państwowy "Politechnika Lwowska", Ukraina)
dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, prof. PG (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska (Politechnika Krakowska).

Lata 1997-2011

W latach 1997-2011 wszystkie artykuły były recenzowane przez recenzentów wewnętrznych (z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej) i zewnętrznych (z innych uczelni polskich i zagranicznych).

Recenzenci z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej:

1. Prof. dr hab. inż. arch. Hanna Kozaczewska-Golasz, prof. zwyczajny; specjalności: architektura średniowieczna i historia architektury.
2. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka, prof. zwyczajny; specjalności: konserwacja zabytków i historia architektury.
3. Prof. dr hab. Krzysztof R. Mazurski, prof. zwyczajny; specjalności: geografia ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, sozologia.
4. Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, prof. zwyczajny; specjalności: architektura i urbanistyka.
5. Prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Charytonowicz; specjalności: ergonomia i architektura wnętrz.
6. Prof. dr hab. Janusz Dobesz; specjalności: historia sztuki i historia architektury.
7. Prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz; specjalności: historia architektury i urbanistyki, konserwacja zabytków.
8. Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Suchodolski; specjalności: architektura regionalna.
9. Dr hab. inż. arch. Wojciech Brzezowski, prof. nadzwyczajny; specjalności: architektura baroku, konserwacja.
10. Dr hab. inż. arch. Małgorzata Chorowska, prof. nadzwyczajny; specjalności: architektura średniowieczna i historia architektury.
11. Dr hab. inż. arch. Rafał Czerner, prof. nadzwyczajny, specjalności: konserwacja zabytków i historia architektury.
12. Dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska, prof. nadzwyczajny; specjalności: architektura budynków mieszkalnych.
13. Dr hab. inż. arch. Marzanna Jagiełło, prof. nadzwyczajny; specjalności: architektura XVI – XIX w., konserwacja zabytków i rewaloryzacja architektury.
14. Dr hab. inż. arch. Krystyna Kirschke, prof. nadzwyczajny; specjalności: architektura XIX i XX wieku, konserwacja zabytków i rewaloryzacja architektury.
15. Dr hab. inż. arch. Jacek Kościuk, prof. nadzwyczajny; specjalności: konserwacja zabytków i historia architektury.
16. Dr hab. inż. arch. Leszek Maluga, prof. nadzwyczajny; specjalności: malarstwo.
17. Dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, prof. nadzwyczajny; specjalności: urbanistyka, planowanie przestrzenne.
18. Dr hab. inż. arch. Tomasz Ossowicz, prof. nadzwyczajny: specjalności: urbanistyka, planowanie przestrzenne.
19. Dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka,prof. nadzwyczajny; specjalności: architektura krajobrazu, historia architektury i urbanistyki, planowanie przestrzenne.
20. Dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer, prof. nadzwyczajny; specjalności: kształtowanie środowiska, historia architektury i urbanistyki.
21. Dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn; specjalności: kształtowanie środowiska, historia architektury i urbanistyki.
22. Dr inż. arch. Ada Kwiatkowska, specjalności: architektura budynków mieszkalnych.
23. Dr inż. Romuald Tarczewski, specjalności: konstrukcja przestrzenna, membranowa i pneumatyczna.

Recenzenci zewnętrzni

1. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga, adj. II stp., Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalności: architektura budynków mieszkalnych i społeczno-usługowych, projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, teoria architektury i urbanistyki.
2. Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Lenartowicz, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalności: projektowanie architektoniczne, psychologia architektury, teoria architektury i urbanistyki.
3. Dr hab. inż. arch Grażyna Schneider-Skalska, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalności: projektowanie zespołów mieszkaniowych, teoria architektury i urbanistyki.
4. Prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalności: architektura konstrukcji przestrzennych, konstrukcje budowlane, struktury przestrzenne.
5. Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalności: architektura współczesna od poł. XIX w. do poł. XX w., historia architektury.
6. Dr hab. inż. arch. Anna Palej, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalności: projektowanie zespołów mieszkaniowych, teoria architektury i urbanistyki.
7. Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalności: architektura krajobrazu, teoria architektury i urbanistyki.
8. Dr hab. inż. arch. Piotr Patoczka, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalności: architektura krajobrazu, mała architektura, rysunek.
9. Dr hab. inż. arch. Stanisława Wehle-Strzelecka, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalności: projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, teoria architektury i urbanistyki.
10. Dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalności: projektowanie budynków mieszkalnych i społeczno-użytkowych, teoria architektury i urbanistyki.
11. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, specjalności: historia architektury, konserwacja zabytków.
12. Prof. dr hab. inż. arch. Romana Cielątkowska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, specjalności: historia architektury współczesnej, historia i teoria architektury powszechnej.
13. Dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. nadzw. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, specjalności: architektura mieszkaniowa.
14. Dr hab. sztuki Jan Buczkowski, prof. nadzw. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, specjalności: malarstwo.
15. Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, specjalności: planowanie przestrzenne.
16. Dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka, prof. nadzw. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, specjalności: teoria i krytyka architektoniczna.
17. Dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, specjalności: planowanie przestrzenne.
18. Dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, specjalności: planowanie przestrzenne.
19. Dr hab. inż. arch. Jacek Krenz, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, specjalności: architektura obiektów użyteczności publicznej, teoria architektury i urbanistyki.
20. Prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, specjalności: gospodarka przestrzenna, komunikacja, planowanie przestrzenne.
21. Dr hab. inż. arch Aleksander Piwek, specjalności: historia architektury i urbanistyki, ochrona zabytków.
22. Prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, specjalności: plany miejscowe, projektowanie architektoniczne, urbanistyka zespołów mieszkaniowych.
23. Prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, specjalności: architektura krajobrazu, projektowanie obiektów użyteczności publicznej, projektowanie systemowe, urbanistyka terenów podmiejskich i wsi, wspomaganie komputerowe w urbanistyce i architekturze.
24. Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Pęski, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, specjalności: planowanie przestrzenne, zarządzanie miastem i regionem.
25. Dr hab. inż. arch. Marek Czyński, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, specjalności: antropologia architektury, ergonomia, projektowanie architektury obiektów lecznictwa i rehabilitacji.
26. Dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, specjalności: projektowanie architektoniczne, wykorzystanie energii słonecznej w architekturze, architektura budynków mieszkalnych, architektura obiektów użyteczności publicznej, rewitalizacja.
27. Dr hab. inż. Andrzej Grzegorz Reński, prof. nadzw., Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, specjalności: wzornictwo, grafika komputerowa, architektura wnętrz.
28. Dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. nadzw., Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, specjalności: planowanie przestrzenne.
29. Dr hab. inż. arch. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska, prof. nadzw., Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, specjalności: architektura wnętrz, estetyka, historia architektury, kompozycja, teoria architektury, witraż.
30. Dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski, prof. nadzw., Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, specjalności: architektura i konserwacja zabytków.
31. Dr hab. inż arch. Marian Fikus, prof. nadzw, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, specjalności: architektura usługowa, planowanie przestrzenne, urbanistyka.
32. Prof. dr hab. inż arch. Wojciech Bonenberg, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, specjalności: architektura przemysłowa, planowanie przestrzenne.
33. Dr hab. inż. arch. Robert Ast, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, specjalności: planowanie przestrzenne.
34. Dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. nadzw, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, specjalności: projektowanie architektoniczne.
35. Dr hab. inż. arch. Radosław Barek, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, specjalności: modernizacja małych miast, urbanistyka.
36. Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Joanna Giecewicz, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: teoria architektury i urbanistyki.
37. Prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: budowa miast i zespołów miejskich, rewaloryzacja zespołów zabytkowych, urbanistyka współczesna.
38. Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: historia budowy miast, ochrona środowiska kulturowego, rewaloryzacja miast.
39. Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: projektowanie architektury z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, teoria projektowania architektonicznego.
40. Prof. zw. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: architektura Warszawy XIX-XX w., historia architektury, rewaloryzacja i modernizacja architektury historycznej.
41. Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: badania i konserwacja zabytków architektury, historia architektury, projektowanie architektoniczne.
42. Prof. nzw. dr hab. inż arch. Wiesław Rokicki, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: konstrukcje budowlane.
43. Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marta Tobolczyk, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: projektowanie architektoniczne.
44. Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Zygmunt Hofman, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: architektura i planowanie zespołów rekreacyjnych, architektura zespołów turystycznych, planowanie zespołów sportowych.
45. Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek Świerczyński, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: budownictwo mieszkaniowe.
46. Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Stefan Westrych, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: formy przemysłowe, wnętrza.
47. Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny-Ryńska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: organizacja i ekonomika w projektowaniu architektonicznym.
48. Prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: urbanistyka i planowanie przestrzenne.
49. Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna Guranowska-Gruszecka, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: plany miejscowe, rewaloryzacja i modernizacja zespołów miejskich.
50. Prof. nzw. dr hab. inż. arch. Piotr Molski, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, specjalności: ochrona i zagospodarowanie zabytkowych zespołów obronnych.
51. Prof. dr hab. inż. arch. Nina Juzwa, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, specjalności: architektura przemysłowa, projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, rewaloryzacja obiektów i terenów przemysłowych.
52. Prof. dr hab. inż. arch. Janina Klemens, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, specjalności: planowanie przestrzenne, urbanistyka projektowania zieleni.
53. Dr hab. inż. arch. Jan Pallado, prof. Pol. Śl., Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, specjalności: projektowanie architektoniczne, projektowanie zespołów mieszkaniowych, projektowanie obiektów użyteczności publicznej.
54. Dr hab. inż. arch. Jan Rabiej, prof. Pol. Śl., Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, specjalności: architektura sakralna, projektowanie architektoniczne, Projektowanie i teoria architektury, semiotyka architektury.
55. Dr hab. inż. arch. Natalia Bąba-Ciosek, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, specjalności: architektura wnętrz, historia i teoria architektury.
56. Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Radziewicz - Winnicki, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, specjalności: historia architektury, konserwacja zabytków.
57. Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Niezabitowska, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, specjalności: facility management, programowanie w architekturze, projektowanie obiektów biurowych, metodologia prac badawczych, budynki inteligentne, ocena jakości.
58. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Niezabitowski, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, specjalności: historia architektury, historia architektury.
59. Dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński, prof. Pol. Śl., Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, specjalności: planowanie przestrzenne, urbanistyka.
60. Prof. dr hab. inż. arch. Lech Kłosiewicz, prof zw., Wydział Architektury Politechniki Lubelskiej, specjalności: architektura wnętrz, teoria architektury.
61. Dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, specjalności: architektura obiektów użyteczności publicznej.
62. Dr hab inż. arch Mykola Bevz, prof. PL, (Uniwersytet Państwowy "Politechnika Lwowska", Ukraina/Politechnika Lubelska), specjalności: konserwacja zabytków architektury i rewaloryzacja zespołów miejskich.

Recenzenci zagraniczni

1. Prof. Barry Bergdoll, USA, Columbia University, specjalność: historia sztuki.
2. Prof. Oleksandr Burov, Ukraina, Accademy of Pedagogic Science of Ukraine; specjalność: ergonomia.
3. Prof. dr Javier De Cardenas, Hiszpania, Fundacion Diego de Sagredo, specjalność: architektura i urbanistyka.
4. Prof. Per Olaf Field, Norwegia, Oslo School of Architecture and Design, specjalność: projektowanie architektoniczne.
5. Prof. dr Urs Hirschberg, Austria, TU Graz Faculty of Architecture; specjalność: architektura i urbanistyka.
6. PhD Nevzat İlhan, Turcja; Yildiz Technical University, Istambuł; specjalność: architektura i urbanistyka.
7. Prof. Bronisław Kapitaniak, Francja, Université Pierre et Marie Curie, specjalność: ergonomia.
8. Prof. Waldemar Karwowski, USA, University of Central Floryda, specjalność: ergonomia.
9. Prof. Vladimir M.Munipov, Rosja, Moscow State University of Psychology and Education; specjalność: ergonomia.
10. Prof. Ladislav Labus, Czechy, CTU in Prage, Faculty of Architecture, specjalność: architektura i urbanistyka.
11. Prof. dr Stefan Muthesius, Anglia, dawniej prof. w Scool of World Art Studies and Museology, University of East Anglia, specjalność: historia sztuki.
12. Prof. dr Bernd Nicolai, Niemcy, Universität Trier, specjalność: historia sztuki.
13. Prof. dr Winfried Nerdinger, Niemcy, Technische UniversitäT München, specjalność: architektura i urbanistyka.
14. Prof. dipl.-ing. Markus Otto, Niemcy, Fachhochschule Lausitz; specjalność: architektura i urbanistyka.
15. Prof. Gabriel Salvendy, USA, Purdze University; Chiny, Tsinghua University, specjalność: ergonomia.