|   Zgłoś artykuł   |   PL  .  EN   |       

O czasopiśmie


Architectus

ISSN: 1429-7507
e-ISSN: 2084-5227
DOI: 10.37190/arc (od 2019)
10.5277/arc (2013 - 2019)
Data powstania: 1997 r.
Częstotliwość ukazywania się: kwartalnik (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka
Punkty przyznane: 70*
*Komunikat MEiN z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism
Język publikacji: polski i angielski (autorzy polscy, redakcja nie tłumaczy artykułów na język angielski)
angielski (autorzy z zagraniczną afiliacją)
Licencja: Czasopismo ukazuje się na licencji CC BY-NC-ND
Opłaty: Za publikację artykułu nie są pobierane opłaty od autorów
Wydawca: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI W RAMACH PROGRAMU „ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH”
DOFINANSOWANIE: 80 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 80 000,00 zł
Projekt na finansowanie czasopisma „Architectus” ma na celu podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymanie czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym w latach 2022-2024.