|   PL   EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(31)/2012 »

Numer 1(31)/2012, str. 21

doi:10.5277/arc120103

Hanna Golasz-Szołomicka

Maswerkowe okna z XIV wieku na Śląsku

Streszczenie

   Kościoły z XIV w. otrzymały wysokie okna o rozbudowanych i wielopłaszczyznowych maswerkach. Stanowią one rozwinięcie kompozycji XIII-wiecznej, ale o bardziej złożonych układach. W XIV w. pojawiły się nowe elementy: rybie pęcherze, forma tarczy herbowej oraz rozbudowane wieloliście i układy wirujące. Maswerki można podzielić na centralne, centralne rozbudowane i kilkupoziomowe.
    W układzie centralnym i centralnym rozbudowanym w podłuczu umieszczano koło, kwadrat, trójkąt wypełniony wieloliśćmi, rybimi pęcherzami, elementami o układzie promienistym lub wirującym. Maswerki kilkupoziomowe składały się z kół, trójkątów, kwadratów wypełnionych wieloliśćmi ułożonymi piętrowo. W kompozycji kilkupoziomowej koncentrycznej układano wokół środkowego ostrołuku elementy w układzie koncentrycznym.

Słowa kluczwe: kościoły śląskie z XIV w., układ okien w elewacji, maswerki o kompozycji centralnej, maswerki o kompozycji centralnej rozbudowanej, maswerki o kompozycji kilkupoziomowej

pełny artykuł - plik PDF