|   PL   EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(31)/2012 »

Numer 1(31)/2012, str. 75

doi:10.5277/arc120108

Tomasz Kruszewski

Motywy symboliczne współczesnej architektury bibliotek – najczęstsze tendencje

Streszczenie

   W artykule poruszono problematykę motywów przewodnich stosowanych w architekturze bibliotek ostatnich trzech dekad. Wśród nich znajdują się tendencje kierowane ekologią, prostotą, etnicznością i elastycznością, ale również – wydawać by się mogło już archaiczną inspiracją – religią. Ich dobór jest podyktowany modą kreowaną przez świat zachodni oraz filozofią ponowoczesną. Obie przyczyniają się do tworzenia wizerunku nowoczesnej biblioteki odizolowanej od jej tradycji, a co za tym idzie, porzucania klasycznych rozwiązań ideowo-symbolicznych konstytuujących jej dawną rolę kulturową.

Słowa kluczwe: współczesne biblioteki, architektura bibliotek, symbolika, semiotyk kultury

pełny artykuł - plik PDF