|   PL   EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(31)/2012 »

Numer 1(31)/2012, str. 117

doi:10.5277/arc120112

Wojciech Januszewski

Między Europą a Wschodem – szkic o krajobrazie architektonicznym Bukaresztu

Streszczenie

   Krajobraz miejski rumuńskiej stolicy stanowi szczególnie interesujące zjawisko w aspekcie urbanistyki i form architektonicznych na tle wielkich metropolii Europy Środkowej i Południowej. Oryginalna kompozycja przestrzenna jest zapisem specyficznych uwarunkowań kulturowych, historycznych i naturalnych. W artykule przedstawiono zarys warstwowej struktury przestrzennej miasta, tworzonej przez poszczególne grupy stylistyczne: styl rodzimy, „mały Paryż”, modernizm, socrealizm i współczesność.

Słowa kluczwe: Bukareszt, przestrzeń miejska, modernizm

pełny artykuł - plik PDF