|   PL   EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 1(31)/2012 »

Numer 1(31)/2012, str. 125

doi:10.5277/arc120113

Barbara Misztal

Parametry dynamiczne drgań swobodnych różnych gatunków drewna

Streszczenie

   W publikacji obliczono parametry ruchu drgającego belek z dwóch gatunków drewna: dęby i sosny w stanie powietrzno suchym. Pokazano, jak na podstawie częstotliwości drgań swobodnych oraz tłumienia drgań można dokonać wyboru gatunku drewna do budowy konstrukcji z drewna. Zaproponowano zastosowanie pomiaru drgań swobodnych do wyznaczania właściwości mechanicznych elementów.

Słowa kluczwe: drewno, konstrukcje drewniane

pełny artykuł - plik PDF