|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 4(72)/2022

Numer 4(72)/2022

doi:10.37190/arc
(doi:10.5277/arc)

Spis rzeczy

pobierz spis - plik PDF  

Artykuły

Ulrich Schaaf, Maciej Prarat, Tomasz Ważny
Średniowieczna więźba dachowa nad nawą środkową katedry w Kamieniu Pomorskim w świetle badań architektoniczno-dendrochronologicznych 
2022, Nr 4(72), s. 3-15
doi:10.37190/arc220401
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Edwin Orsel
Rozwój konstrukcji domów w Lejdzie w XIII i XIV w.
2022, Nr 4(72), s. 17-25
doi:10.37190/arc220402
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Anna Bojęś-Białasik, Agnieszka Luboń-Radwańska
Badania i konserwacja pomieszczeń tzw. studentatu w klasztorze dominikanów w Krakowie
2022, Nr 4(72), s. 27-36
doi:10.37190/arc220403
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Czesław Lasota, Andrzej Legendziewicz
Średniowieczna architektura kościoła dominikańskiego w Opolu (tzw. na Górce) i jej przekształcenia od schyłku XIII w. do początku XVIII w.
2022, Nr 4(72), s. 37-46
doi:10.37190/arc220404
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Beata Piaskowska, Maciej Prarat, Artur Różański, Tomasz Olszacki, Ulrich Schaaf
Ruiny zamku w Kole w świetle najnowszych badań architektonicznych i archeologicznych oraz związana z nimi problematyka konserwatorska
2022, Nr 4(72), s. 47-58
doi:10.37190/arc220405
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak, Aleksandra Gralińska-Grubecka,Karolina Witkowska, Wojciech Bartz, Marta Chylińska, Andrzej Podgórski
Badania konserwatorskie ruin gotyckiego zamku kazimierzowskiego (2. poł. XIV w.) w Kole (Gozdów)
2022, Nr 4(72), s. 59-69
doi:10.37190/arc220406
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Sandro Parrinello, Francesca Picchio, Silvia La Placa
Od modelu do modelu. Narracja między rysunkiem a cyfrową reprodukcją ambony Donatella
2022, Nr 4(72), s. 71-82
doi:10.37190/arc220407
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Dominika Kuśnierz-Krupa, Kazimierz Kuśnierz, Małgorzata Hryniewicz, Julia Ivashko, Dorota Bober
Problematyka ochrony małych miast renesansowych południowej Polski na wybranych przykładach. Wstęp do badań
2022, Nr 4(72), s. 83-90
doi:10.37190/arc220408
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Joanna Kucharzewska
Budynki przy ul. Franciszkańskiej 14 i Fosa Staromiejska 24 w Toruniu w świetle badań architektonicznych i kwerend źródłowych
2022, Nr 4(72), s. 91-102
doi:10.37190/arc220409
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Anna Orchowska-Smolińska, Anna Kriegseisen, Jakub Szczepański
Interdyscyplinarne badania jako forma ochrony zabytków i przygotowania do procesu inwestycyjnego na przykładzie zespołu dawnej Stoczni Gdańskiej
2022, Nr 4(72), s. 103-115
doi:10.37190/arc220410
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF   

Anna Orchowska-Smolińska, Anna Kriegseisen
Rola i zakres architektoniczno-konserwatorskich procedur badawczych w procesie przywracania świetności zabytku architektury powstałej po 1945 r. na przykładzie Dworca Podmiejskiego w Gdyni 

2022, Nr 4(72), s.117-128
doi:10.37190/arc220411
przejdź do streszczenia  
pełny artykuł - plik PDF