|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 4(72)/2022 »

Numer 4(72)/2022, s.71-82

doi: 10.37190/arc220407

Sandro Parrinello, Francesca Picchio, Silvia La Placa

Od modelu do modelu. Narracja między rysunkiem a cyfrową reprodukcją ambony Donatella

Streszczenie

    Celem autorów artykułu było zbadanie narracyjnego i interpretacyjnego wkładu, jaki modele cyfrowe mogą wnieść do archiwizacji dziedzictwa kulturowego. Przedmiotem badań była ambona Donatella w Prato. Ambona ta jest dziełem architektonicznym o wyrafinowanej dekoracji i stanowi miejsce publicznego wystawienia Sacra Cintola (pasa NMP). W katedrze Santo Stefano zachowała się relikwia pasa, który okalał ubranie Dziewicy Maryi. Na głównej fasadzie kościoła umieszczona jest obecnie kopia dzieła Donatella. Oryginalna balustrada przechowywana jest w Muzeum Katedralnym.
    Obecnie sposoby prezentacji i rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego nabierają nowych właściwości wraz z wykorzystaniem i wdrożeniem technologii cyfrowej. Modele 3D oparte na rzeczywistości stają się coraz bardziej dokładnymi kopiami cyfrowymi, które powielają przestrzeń i cechy dzieł architektonicznych, stanowiąc nie tylko kopie, ale także krytyczne reinterpretacje wyrażające formalną syntezę złożoności obiektu. 
    Prowadzone działania dokumentacyjne pozwoliły na wygenerowanie trójwymiarowych baz danych obu ambon, oryginalnej i kopii. Z cyfrowych baz danych opracowano modele 3D oraz modele drukowane, które będą stanowiły dialog na ekspozycji muzealnej renesansowej ambony i jej historii.

Słowa kluczowe: badanie 3D, cyfrowa kopia, druk 3D, ambona Donatella

pełny artykuł - plik PDF