|   PL  .  EN   |       

Wersja on-line » Spis artykułów i streszczenia » Numer 4(72)/2022 »

Numer 4(72)/2022, s. 83-90

doi: 10.37190/arc2204308

Dominika Kuśnierz-Krupa, Kazimierz Kuśnierz, Małgorzata Hryniewicz, Julia Ivashko, Dorota Bober

Problematyka ochrony małych miast renesansowych południowej Polski na wybranych przykładach. Wstęp do badań

Streszczenie

    Artykuł dotyczy problematyki ochrony wybranych zabytkowych renesansowych układów urbanistycznych zlokalizowanych na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Celem badań była analiza dotychczasowej wiedzy w zakresie teorii urbanistyki renesansowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotowego obszaru, a także typologii zakładanych w tym okresie układów urbanistycznych. 
    W pracy dokonano analizy układów urbanistycznych wybranych małych ośrodków miejskich, a także ich bieżącej ochrony konserwatorskiej. Określono stopień zachowania ich historycznej struktury oraz przedstawiono propozycję ogólnych wytycznych w zakresie ochrony.

Słowa kluczowe: urbanistyka okresu renesansu, Zakliczyn, Cieszanów, Raków, ochrona, rewaloryzacja

pełny artykuł - plik PDF