Badanie mo偶liwo艣ci dodania balkon贸w do wewn膮trz kwarta艂owej elewacji kamienic we Wroc艂awiu - wyzwania przestrzenne zwi膮zane z przes艂anianiem i do艣wietleniem wn臋trza

Marta Smekta艂a

doi:10.37190/arc230406

Streszczenie

Spodziewana intensyfikacja termomodernizacji wynikaj膮ca z wymog贸w Unii Europejskiej dotycz膮cych ograniczenia emisji CO2 jest okazj膮 do podj臋cia refleksji nad potencja艂em dostosowania lokali mieszkalnych w kamienicach do aktualnych potrzeb i oczekiwa艅 u偶ytkownik贸w. Jednym z element贸w architektonicznych wp艂ywaj膮cych pozytywnie na jako艣膰 przestrzeni mieszkalnej jest dost臋p do dobrze zaprojektowanej prywatnej przestrzeni zewn臋trznej takiej jak np. balkon. Kwarta艂owa zabudowa kamienic potencjalnie umo偶liwia dostawienie zewn臋trznych balkon贸w do tylnych elewacji. Niemniej dzia艂ania takie nie s膮 podejmowane ze wzgl臋du na liczne ograniczenia m.in. przestrzenne zwi膮zane z nieregularn膮 lini膮 zabudowy wn臋trz kwarta艂贸w. Celem badania jest wskazanie, na przyk艂adzie Wroc艂awia, jakie warunki przestrzenne musz膮 by膰 spe艂nione, aby umo偶liwi膰 dostawienie balkon贸w do podw贸rkowej elewacji kamienic w ramach polskich przepis贸w prawa budowlanego. W artykule skupiono si臋 na przepisach dotycz膮cych przes艂aniania i zacieniania budynk贸w oraz na wp艂ywie dostawienia balkon贸w na do艣wietlenie mieszka艅 艣wiat艂em dziennym. Badania przeprowadzono na podstawie analizy warunk贸w technicznych pod wzgl臋dem minimalnych odleg艂o艣ci wynikaj膮cych z zacieniania i przes艂aniania budynk贸w, analiz urbanistycznych systematyzuj膮cych typologi臋 linii zabudowy elewacji kamienic wewn膮trz kwarta艂u oraz komputerowych symulacji pomiaru Daylight Factor i nat臋偶enia 艣wiat艂a dziennego pokazuj膮cych wp艂yw dostawienia balkonu na zacienianie mieszkania. Rezultatem jest zestawienie typologii sytuacji w kwarta艂ach kamienic, gdzie dobudowanie by艂oby utrudnione lub niemo偶liwe, ze wskazaniem wymaganych minimalnych odleg艂o艣ci, oraz przedstawienie wp艂ywu dostawienia balkonu na do艣wietlenie mieszkania w zale偶no艣ci od kierunk贸w 艣wiata i formy balkonu. Badania potwierdzaj膮, 偶e polskie warunki techniczne nie s膮 wystarczaj膮cym narz臋dziem do zapewnienia odpowiedniego poziomu 艣wiat艂a dziennego. Symulacje przeprowadzone na przyk艂adach wykaza艂y, 偶e dodanie balkonu do po艂udniowej, zachodniej i wschodniej elewacji nie zani偶a 艣redniego poziomu nat臋偶enia 艣wiat艂a poni偶ej poziomu 300 luks贸w, kt贸ry jest uwa偶any za minimalny. Ponadto balkon mo偶e niwelowa膰 poziom nat臋偶enia 艣wiat艂a powy偶ej 3000 luks贸w, kt贸ry mo偶e wywo艂a膰 niechciany efekt ol艣nienia. Wymagana jest dalsza analiza bior膮ca pod uwag臋 polskie wymogi nas艂onecznienia oraz badania maj膮ce na celu okre艣lenie odpowiedniego projektu balkon贸w, kt贸ry wspomo偶e adaptacj臋 mieszka艅 do p贸r roku

Podgl膮d pe艂nego artyku艂u jest mo偶liwy wy艂膮cznie na wi臋kszych ekranach.