|   Zgłoś artykuł   |   PL  .  EN   |       

Cele i zakres


Architectus

Pismo naukowe pod patronatem
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS
Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu

Punktacja MEiN: 100 pkt 

„Architectus” został założony w 1997 roku i jest dziś najstarszym w Polsce recenzowanym czasopismem akademickim o ugruntowanej pozycji wydawniczej, które poświęcono w całości architekturze i urbanistyce. Od prawie ćwierćwiecza „Architectus” dokumentuje najnowsze badania naukowe, dzięki czemu czasopismo zyskało status forum wymiany myśli i doświadczeń na temat różnych aspektów sztuki budowania. Studia prezentowane na łamach „Architectusa” wnoszą znaczący wkład w pogłębianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego kształtowania przestrzeni, a także konserwacji i ochrony środowiska zbudowanego. W ukazującym się kwartalnie czasopiśmie publikuje się oryginalne artykuły naukowe, komunikaty i recenzje książek w następujących obszarach tematycznych:

  • historia architektury i urbanistyki,
  • konserwacja i ochrona zabytków architektury,
  • teoria architektury i urbanistyki,
  • praktyka projektowa i współczesne paradygmaty architektury,
  • tradycyjne i nowe technologie w architekturze,
  • architektura i sztuka,
  • estetyka w architekturze,
  • etyka w architekturze,
  • edukacja architektoniczna.

„Architectus” otwiera także swoje łamy przed naukowcami prowadzącymi interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami dotyczącymi architektury i urbanistyki, które nie mieszczą się w wymienionych obszarach tematycznych. Mile widziane są artykuły pokazujące związki architektury z innymi dziedzinami nauki.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie na licencji CC BY-NC-ND.


Strona zmodyfikowana dzięki Programowi MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" w latach 2019-2020