|   PL  .  EN   |    Logowanie   

Strona główna


Architectus

Pismo naukowe pod patronatem

Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS

Polskiej Akademii Nauk, Oddział we Wrocławiu

„Architectus” to ukazujące się od ćwierć wieku multidyscyplinarne naukowe czasopismo architektoniczne zamieszczające artykuły dotyczące teorii architektury współczesnej i historycznej, ochrony i konserwacji zabytków, rewitalizacji, urbanistyki, ekologii, kształtowania zieleni, estetyki, konstrukcji itd. W dotychczasowych zeszytach znalazły się także opracowania związane z realizowanymi projektami architektonicznymi, urbanistycznymi oraz prezentacje poglądów filozoficznych związanych z odbiorem architektury. W piśmie przewidziano również miejsce na relacje z wydarzeń ważnych dla świata architektury oraz prezentacje sylwetek znanych postaci z życia akademickiego i zawodowego. Poruszano także problemy dotyczące programów nauczania architektury i prezentowano wyróżnione prace studenckie.

ISSN: 1429-7507
e-ISSN: 2084-5227
DOI: 10.37190/arc (od 2019)
10.5277/arc (2013 - 2019)
Data powstania: 1997 r.
Częstotliwość ukazywania się: kwartalnik (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka
Punkty przyznane: 20*
*Komunikat MEiN z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism
Język publikacji: polski i angielski (autorzy polscy, redakcja nie tłumaczy artykułów na język angielski)
angielski (autorzy z zagraniczną afiliacją)
Licencja: Czasopismo ukazuje się na licencji CC BY-NC-ND, za publikację artykułu nie są pobierane opłaty od autorów.
Wydawca: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Strona zmodyfikowana dzięki Programowi MNiSW "Wsparcie dla czasopism naukowych" w latach 2019-2020